Wyjazd do Teatru im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

Wtorek, 29 maja br., uczniowie klas IV oraz V spędzili na obejrzeniu sztuki teatralnej w prawdziwym teatrze. Było to możliwe dzięki staraniom Pana Mieczysława Bagińskiego- radnego sejmiku wojewódzkiego, który zapewnił naszym uczniom udział w próbie generalnej sztuki “W pustyni i w puszczy” oraz Wójta Gminy Radziłów- Pana Krzysztofa Milewskiego, który zapewnił transport do Białegostoku.

Sztuka pt. “W pustyni i w puszczy” to nowatorskie, oryginalne wystawienie na scenie popularnej powieści Henryka Sienkiewicza o tym samym tytule, która jest znana starszym uczniom jako lektura obowiązkowa klasy V. Przedstawienie nie jest wiernym odtworzeniem treści utworu polskiego pisarza, ale zachętą do jego dogłębnego i rzetelnego przeczytania. Przekaz sztuki jest jednoznaczny: ogólnikowa znajomość tekstu (np. na podstawie streszczeń, opracowań) może doprowadzić do niezrozumienia utworu i rażących błędów w jego interpretacji. A zatem czytajmy lektury w całości i uważnie, bo tylko w ten sposób możemy właściwie je poznać, zinterpretować i rozwinąć się duchowo, a przy okazji nabyć dobre oceny z języka polskiego.

Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Teresa Dziekońska (dyrektor szkoły) oraz polonistki- Dorota Nerkowska i Elżbieta Jurska.

Elżbieta Jurska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *