Plan pracy Samorządu Uczniowskiego rok szkolny 2018/19 (projekt)

Zadanie Proponowany termin/data realizacji Odpowiedzialni Dodatkowe informacje
WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 2018
Współorganizacja uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2018/19 03.09.2018 Poczet flagowy
Spotkania Opiekunów z samorządami klasowymi wrzesień 2018 Opiekunowie SU
Opracowanie projektu planu pracy na rok szkolny 2018/19 wrzesień Rada SU
+Opiekun/owie SU
Wybory Przewodniczącego SU 13.10.2018 Opiekunowie SU+Komisja
Organizacja Dnia Edukacji Narodowej 16.10.2018 Samorządy klas IV-VII, IIG-IIIG
Współorganizacja Święta Niepodległości 09 listopad 2018 poczet flagowy
Wybory Opiekuna/ów SU 29.10.2018 Przewodniczący SU
Andrzejki+dyskoteka 16 listopad 2018 IIIB
Mikołajki 06.12.2018 VIIB
Spotkanie opłatkowe i Jasełka 21 grudzień 2018 Va i VIIIa
STYCZEŃ-CZERWIEC 2019
Dzień Czekolady 14 styczeń 2019 IVa
Dyskoteka Noworoczna 17 styczeń 2019 VIIa
Dzień Babci i Dziadka 23 styczeń 2019 VIIIb
Walentynki z dyskoteką 14 luty 2019 IIIb
Zapusty 05 marca 2019 V i VIIIa
Organizacja Dnia Wiosny 21.03.2019 IIIb
Współorganizacja obchodów 3 Maja maj 2019 poczet flagowy
Zgłaszanie kandydatów na najsympatyczniejszego ucznia/uczennicę roku do 11.05.2019 gospodarze klas, wychowawcy, pedagog szkolny
Zgłaszanie kandydatów na najbardziej kreatywnego ucznia do 11.05.2019 społeczność szkolna
Wybory najsympatyczniejszego ucznia/uczennicy roku 21.05.2019 Zarząd SU
Dzień Dziecka czerwiec 2019 Klasa VIIb
Wybory pocztu flagowego czerwiec 2019 Opiekun/owie SU, Zarząd SU
Dzień Sportu czerwiec 2019 (ostatni tydzień roku szkolnego) Klasa IVb
Współorganizacja zakończenia roku szkolnego 2018/19 22.06.2019 poczet flagowy
Współpraca z wychowawcami – praca w Zespole Wychowawców cały rok Opiekun/owie SU
Współpraca z dyrekcją, Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną cały rok Przewodniczący SU, Opiekun/owie SU