Plan pracy Samorządu Uczniowskiego rok szkolny 2017/18 (projekt)

Zadanie Proponowany termin/data realizacji Odpowiedzialni Dodatkowe informacje
WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 2017
Współorganizacja uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2017/18 04.09.2017 Poczet flagowy
Spotkania Opiekunów z samorządami klasowymi wrzesień 2017 Opiekunowie SU
Opracowanie projektu planu pracy na rok szkolny 2017/18 wrzesień Rada SU
+Opiekun/owie SU
Wybory Przewodniczącego SU 13.10.2017 Opiekunowie SU+Komisja
Organizacja Dnia Edukacji Narodowej 16.10.2017 Samorządy klas IV-VII, IIG-IIIG
Udział w szkoleniu: Planowanie pracy samorządu uczniowskiego z wykorzystaniem Laboratorium Innowacji i-Lab 18.10.2017 1 lub 2 opiekunów samorządu i 13 lub 14 przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego danej szkoły CEN Suwałki
Wybory Opiekuna/ów SU 23.10.2017 Przewodniczący SU
Współorganizacja Święta Niepodległości 10 listopad 2017 poczet flagowy
Andrzejki+dyskoteka 16 listopad 2017 IIB
Mikołajki 06.12.2017 IIB
Spotkanie opłatkowe i Jasełka 21 grudzień 2017 IVa i VIIa
STYCZEŃ-CZERWIEC 2018
Dyskoteka Noworoczna 18 styczeń 2018 IIIb
Dzień Babci i Dziadka 17 styczeń 2018 VIIb
Walentynki z dyskoteką 12 luty 2018 Klasa VIA
Zapusty 13 luty 2018 IV i VIIa
Organizacja Dnia Wiosny 21.03.2018 Klasa IIIA i IIIB
Współorganizacja obchodów 3 Maja maj 2018 poczet flagowy
Dzień Czekolady 12 kwietnia 2018 IIIB
Zgłaszanie kandydatów na najsympatyczniejszego ucznia/uczennicę roku do 11.05.2018 gospodarze klas, wychowawcy, pedagog szkolny
Zgłaszanie kandydatów na najbardziej kreatywnego ucznia do 11.05.2018 społeczność szkolna
Wybory najsympatyczniejszego ucznia/uczennicy roku 21.05.2018 Zarząd SU
Pożegnalny bal trzecioklasistów maj/czerwiec 2018 IIIa i IIIb
Dzień Dziecka czerwiec 2018 Klasa VIIb
Wybory pocztu flagowego czerwiec 2018 Opiekun/owie SU, Zarząd SU
Dzień Sportu czerwiec 2018 Klasa IIa
Współorganizacja zakończenia roku szkolnego 2017/18 22.06.2018 Klasy IIAB, poczet flagowy
Współpraca z wychowawcami – praca w Zespole Wychowawców cały rok Opiekun/owie SU
Współpraca z dyrekcją, Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną cały rok Przewodniczący SU, Opiekun/owie SU