Plany lekcji

Opublikowano plany klas,  których uczniowie lub rodzice z przyczyn organizacyjnych mogą nie mieć dostępu do dziennika elektronicznego. Plany pozostałych klas są dostępne w e-dzienniku.

E-dziennik

  • oddziały: 0-III, V i VI – kliknij
  • oddziały: przedszkolny, IV, VII i oddziały gimnazjalne – kliknij

Jak otrzymać dostęp do e-dziennika UONET+ (VULCAN)?