Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2016/17

„KAŻDY Z WAS, MŁODZI PRZYJACIELE ZNAJDUJE TEŻ W ŻYCIU JAKIEŚ SWOJE WESTERPLATTE JAKIŚ WYMIAR ZADAŃ, KTÓRE MUSI PODJĄĆ I WYPEŁNIĆ JAKIŚ PORZĄDEK PRAW I WARTOŚCI, KTÓRE TRZEBA UTRZYMAĆ I OBRONIĆ, OBRONIĆ – DLA SIEBIE I DLA INNYCH”
(Jan Paweł II)


Praca w szkolnym samorządzie uczy odpowiedzialności oraz przygotowuje do działania w  imię dobra innych, dobra społecznego. Członkami samorządu są wszyscy uczniowie z tytułu uczęszczania do szkoły. Członkowie samorządu wybierają spośród siebie organy przedstawicielskie. Pod pojęciem „samorządność” rozumiemy samodzielne, suwerenne rządzenie się grupy, społeczności dla osiągnięcia wspólnego dobra z poszanowaniem woli mniejszości ze zdolnością do  kompromisu. Samorządność grupy pobudza jej członków do identyfikowania się z celami i zadaniami grupy oraz uznawania ich za własne. W dążeniu do  realizacji zadań grupy istotną rolę odgrywa własna inicjatywa, własne poczynania z poczuciem własnej za nie odpowiedzialności. Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej w Radziłowie jest organizacją złożoną ze wszystkich uczniów, powołaną przez uczniów i dla uczniów. Swoją działalność rozpoczął od wyboru składu Zarządu i Rady Samorządu Uczniowskiego.

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej w Radziłowie:

Przewodnicząca: Julia Odachowska
Zastępca przewodniczącej: Agnieszka Konopka
Skarbnik: Angelika Chaberek
Sekretarz: Dominika Polkowska

Opiekunowie SU: Marzena Sulewska, Bożena Bieńkowska, Alina Żmijewska

Skład Samorządów Klasowych:

klasa I
Gospodarz – Krystian Wierciszewski
Zastępca – Amelia Karwowska
Sekretarz – Bartosz Szmitko

klasa II A
Gospodarz – Natalia Brulińska
Zastępca – Amelia Ramotowska
Sekretarz – Aleksandra Jarosińska

klasa II B
Gospodarz – Julia Grzymkowska
Zastępca – Magdalena Bajkowska
Sekretarz – Piotr Skrodzki

klasa III
Gospodarz – Monika Szleszyńska
Zastępca – Jolanta Brzozowska
Sekretarz – Karolina Gromadzka

klasa IV
Gospodarz – Wiktoria Lipska
Zastępca – Jakub Krzysztof Kosmaczewski

Skarbnik – Dominika Karwowska

Łącznik biblioteczny – Bartosz Trzaska

klas VA
Gospodarz – Konrad Milewski
Zastępca – Gabriela Braczko
Sekretarz – Katarzyna Pruszyńska
Skarbnik – Gabriela Walewska
Łącznik biblioteczny –  Szymon Rogowski

klasa VB
Gospodarz – Wiktoria Maria Cendrowska
Zastępca – Damian Chrzanowski
Sekretarz – Agnieszka Paulina Konopka
Łącznik biblioteczny – Sebastian Kaczyński

klasa VIA
Gospodarz – Julia Odachowska
Sekretarz – wiktoria Odachowska
Skarbnik – Angelika Chaberek
Łącznik biblioteczny – Joanna Zakrzewska

klasa VI B
Gospodarz – Anna Kadyszewska
Zastępca – Mateusz Grzymkowski
Sekretarz – Agnieszka Mroczkowska
Skarbnik – Dominika Polkowska

Łącznik biblioteczny – Kinga Mroczkowska