Podsumowanie projektu LEPSZE JUTRO – współfinansowanego ze środków Fundacji PZU.

W okresie 01.09.2017 r. – 30.06.2018 r. w Szkole Podstawowej w Radziłowie był realizowany projekt pn. „Lepsze Jutro” w ramach programu „z Fundacją PZU po lekcjach/2017”. Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radziłowskiej.  Dotacja z Fundacji PZU wyniosła 90% całkowitego finansowego kosztu projektu. Miał on na celu zniwelowanie różnic w uzyskiwanych przez uczniów szkół gminy Radziłów wynikach egzaminów zewnętrznych i ułatwienie kontynuowania nauki w wybranych przez uczniów szkołach średnich.  W tym celu zorganizowano 5 bloków dodatkowych  zajęć  pozalekcyjnych:

– językowe – 180 godzin lekcyjnych zajęć języka angielskiego dla trzech grup (60 godzin dla każdej grupy),

– matematyczne – 180 godz. zajęć wyrównawczych i rozwijających zainteresowania,

– przyrodnicze – zajęcia chemiczno – fizyczne i biologiczno – geograficzne dla czterech grup uczniów,

– filmowe – 120 godzin rozwijających kompetencje filmowe,

– sportowe – 120 godzin dla dwóch grup z zakresu piłki nożnej i siatkowej.

W ramach realizacji projektu zostało też przeprowadzone 10 – godzinne szkolenie dla nauczycieli szkół gminy Radziłów z wykorzystania i tworzenia zasobów internetowych
na platformie e- learningowej,  dla grupy filmowej warsztaty z twórcą filmu nagrodzonego na XVI Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego – „Cząstki Podlasia”, a dla 80 uczniów warsztaty chemiczne prowadzone przez pracowników Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu. Dodatkowo w okresie październik – maj zorganizowane były 2 – godzinne zajęcia piłki siatkowej dla osób dorosłych.

W celu prawidłowej realizacji projektu zakupiono repetytoria, odczynniki chemiczne, piłki nożne i siatkowe oraz nagrody na organizowane w trakcie trwania projektu turnieje sportowe. Dzieci i młodzież miały możliwość dwukrotnego wyjazdu na Pływalnię Miejską w Mońkach, gdzie mogły doskonalić technikę pływania. W trakcie zorganizowanego w czerwcu pikniku „Radziłowski Dzień Dziecka” odbył się konkurs piosenki angielskiej, matematyczny tor przeszkód, warsztaty przyrodnicze dla przedszkolaków i uczniów nauczania początkowego, turniej piłki nożnej.

Oceń artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *