Sprawdzian szóstoklasistów

Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie – zarówno uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, jak i słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. (cke)

4 kwietnia 41 uczniów z klas szóstych naszej szkoły przystąpiło do pierwszego w życiu egzaminu – ogólnopolskiego sprawdzianu wiedzy i umiejętności. Tytuł brzmiał „Pszczoły i miody”. Oto fragment listu Ministra Edukacji i Nauki, Jarosława Zielińskiego, skierowanego do uczniów:

4 kwietnia przystąpicie do pierwszego w życiu egzaminu – ogólnopolskiego sprawdzianu wiedzy i umiejętności. To będzie doniosły dzień w Waszym życiu, bo ten sprawdzian jest podsumowaniem Waszej sześcioletniej nauki w szkole podstawowej. Dzięki niemu możecie przekonać się, jak dużo nauczyliście się w ciągu tych lat. Sprawdzian daje każdemu z Was okazję do wykazania się biegłością w czytaniu, pisaniu, korzystaniu z informacji, rozumowaniu i praktycznym korzystaniu ze zdobytej wiedzy. Opanowanie tych umiejętności jest niezwykle ważne. Dzięki nim będziecie sobie dobrze radzić z nauką w gimnazjum.

Oceń artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *