Spotkanie z twórczynią ludową

Uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z twórczynią ludową naszego regionu p.Jadwigą Solińską

Jadwiga Solińska (z domu Orłowska) urodziła się 1 stycznia 1929 roku w Wąsoszu Grajewskim; w rodzinie chłopskiej. Tam też mieszka; woj. podlaskie. Od 12 kwietnia 1940 roku do 19 lutego 1946 przebywała z mamą, babcią i siostrą na zesłaniu w ZSRR; w Kazachstanie, w rejonie Pawłodaru nad Irtyszem. Tam w 1943 roku zmarła jej babcia. Ojciec ukrywał się podczas wojny przed NKWD.

Solińska pisać zaczęła w 1944 roku pod wpływem doświadczeń kazachstańskich. Po powrocie do Polski wyszła za mąż za rolnika Józefa Solińskiego. Całe życie pracowała na roli, zajmując się równocześnie twórczością artystyczną. Jest autorką wierszy i przekazów prozatorskich, zajmuje się plastyką obrzędową, występuje jako gawędziarka.

3 kwietnia uczniowie z kółka uczestniczyli w spotkaniu z twórczynią ludową naszego regionu p.Jadwigą Solińską. Głównym celem tego spotkania, był pokaż sposobu wykonania palmy wielkanocnej oraz gatunek roślin wykorzystywanych w palmie i sposób ich przygotowania. Spośród bardzo szerokiego dorobku twórczego, pani Jadwiga zaprezentowała dzieciom swoje wycinanki, eksponaty ze słomy. W czasie spotkania twórczyni opowiedziała dzieciom o swoim zamiłowaniu do regionu, przyrody, śpiewała dawne przyśpiewki związane z Wielkanocą.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *