Światowy Dzień bez Papierosa

Uczniowie włączyli się w akcję obchodów Światowego Dnia bez Papierosa

Dwa razy w roku (w listopadzie i w maju) obchodzony jest Dzień bez papierosa. 18 listopada 2004 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Radziłowie włączyli się w akcję obchodów Światowego Dnia bez Papierosa. Ideą Międzynarodowego Dnia Bez Papierosa jest zwrócenie uwagi nie tylko na szkodliwość palenia tytoniu, ale także – i przede wszystkim – zaapelowanie do palaczy o podjęcie decyzji woli, mających na celu wyzwolenie się z tego straszliwego uzależnienia, jakim jest w istocie rzeczy nikotynizm.

Jak stwierdzają autorytety naukowe siła przyczynowego związku palenia z różnymi jednostkami chorobowymi występuje najczęściej w przypadku sześciu schorzeń – raka płuc, zawału mięśnia sercowego oraz niedokrwiennej choroby serca, choroby naczyń obwodowych, przewlekłej zaporowej choroby płuc, zespołu płucno-sercowego, tętniaka aorty. Praktycznie cała różnica umieralności z powodu tych chorób między palaczami i osobami długotrwale niepalącymi związana jest z paleniem. Trzy spośród wymienionych chorób (rak płuc, niedokrwienna choroba serca i chroniczna zaporowa choroba płuc) stanowią najczęstsze przyczyny zgonów wśród mężczyzn w krajach rozwiniętych. Paleniu można przypisać w uzasadniony sposób aż 85% przypadków zgonów z powodu raka płuc, chronicznej zaporowej choroby płuc oraz tętniaka aorty, a także 25% przypadków niedokrwiennej choroby serca. Generalnie rzecz biorąc, udział zgonów z powodu chorób wywołanych przez palenie sięga 15% wszystkich zgonów, czyli co siódma osoba umiera wyłącznie z powodu palenia. Zdrowotne konto palenia najbardziej obciąża rak, w szczególności rak płuc. Ok. 80-90% wszystkich przypadków raka płuc w krajach rozwiniętych jest spowodowanych przez tytoń, głównie przez palenie papierosów. Ok. 80% przypadków raka płuc jest do uniknięcia przez zaprzestanie palenia. Palacze dziesięć razy częściej chorują na raka płuc niż niepalący. Umieralność spowodowana niedokrwienną chorobą serca, u której podłoża leży ostatecznie palenie, jest większa niż ta wywołana rakiem płuc. Rak płuc jest bowiem nawet u silnych palaczy rzadszy niż niedokrwienna choroba serca. Palacze dwukrotnie częściej umierają na choroby serca niż niepalący. Tak więc wbrew ogólnej opinii palenie częściej zabija przez serce niż przez płuca. Dlatego eksperci Światowej Organizacji Zdrowia stwierdzili: “Nie ma prawdopodobnie dziś nic innego do zrobienia, co mogłoby mieć większe znaczenie dla zachorowalności nie tylko na raka, lecz również na choroby kardiowaskularne i chroniczne choroby płuc, jak tylko wyeliminowanie palenia tytoniu”.

Grupa uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pani Elżbiety Rydzewskiej zaprezentowała inscenizację – sąd nad papierosem, w której głównym oskarżonym był papieros. Nie zabrakło także Świadka, Prokuratora i Oskarżyciela, w roli których wystąpili szóstoklasiści. Pozostali uczestnicy przysłuchiwali się używanej w czasie rozprawy argumentacji, gdyż ona miała być główną tematyką kolejnego etapu – zmagań konkursowych, nad którymi czuwała komisja w składzie: pani Ewa Zielińska, pielęgniarka szkolna -pani Barbara Brzostowska i dyrektor szkoły – Teresa Dziekońska. Dodatkowym elementem oddziałującym na widownię były rozwieszone plakaty o tematyce antynikotynowej wykonane przez uczniów.

Oceń artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *