12 czerwca 2019 r. w Centrum  Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej odbyła się uroczysta gala konkursu ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży’’. Podczas gali rozdano nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy. Uroczystość zaszczycili min. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz Dorota Zimnoch, która reprezentowała kuratorium oświaty. Przybyli goście mieli okazję wysłuchać recytacji wybranych utworów. Uroczystą galę konkursu uświetnił również występ zespołu wokalnego Canto, który zdobył już wiele nagród  na festiwalach piosenki.

Gali towarzyszyły:

– prezentacja publikacji Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży. Antologia wierszy konkursowych (wydawnictwo zawiera wiersze laureatów I i II edycji konkursu z lat 2018-2019)

– prezentacja prac plastycznych uczniów Liceum Plastycznego im. A. Grottgera w Supraślu (nagrodzone wiersze były inspiracją do powstania prezentowanych prac plastycznych, które zilustrowały antologię).

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie własnego utworu poetyckiego, który powinien odnosić się do wartości patriotycznych lub upamiętniać wydarzenie, miejsce, osobę, symbol itp. z historii Polski lat 1918–1989 na podstawie dowolnie wybranego źródła historycznego.

Jury obradowało w składzie: Przewodniczący Komisji: dr Paweł Warot – Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN-KŚZpNP w Białymstoku, dr hab. Anna Nosek – pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej, Uniwersytet w Białymstoku, Janusz Taranienko – poeta, pisarz, teoretyk literatury oraz Marta Danilczyk – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku.

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Miejsce III w kategorii I: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej:

Wiktoria Lipska za wiersz Karol Wojtyła – niezwykły papież (Szkoła Podstawowa w Radziłowie)

Antologia wierszy konkursowych zawiera wiersz Szymona Rogowskiego, ucznia kl. VIIA, który w I edycji tegoż konkursu w roku 2018 zdobył II miejsce.

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom i życzymy dalszych sukcesów w dziedzinie poezji.

Opieką merytoryczną służyła uczniom Dorota Nerkowska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *