Warsztaty ekologiczne

29 maja 2013r. przybyli do szkoły edukatorzy: Katarzyna Szymczuk, Barbara Kuprel-Poźniak i Piotr Znaniecki ze Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju “Agro-Group” z Białegostoku na warsztaty ekologiczne do klas I-VI na temat “Razem chronimy przyrodę”. Celem warsztatów było podniesienie świadomości ekologicznej uczniów w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi w gospodarstwach domowych oraz uświadomienie uczniom, że swoim zachowaniem wpływają na stan środowiska obecnie i w przyszłości. Poprzez zróżnicowane metody pracy w sali – film, prezentacja, zajęcia praktyczne w terenie – pobliski las, teren wokół szkoły, uczniowie porządkowali swoje wiadomości na temat odpadów i przygotowani zostali do odpowiedniej ich segregacji. Nasza szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy organizując konkurs na zbiórkę makulatury, plastikowych nakrętek i baterii. W miesiącu maju uczniowie zebrali 192 kg makulatury, 24 kg nakrętek i 8 kg baterii. Zachęcam uczniów do udziału w wymienionych konkursach. Organizator warsztatów; p. E. Wróblewska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *