Obchody Dnia Ziemi

Obchody zostały zapoczątkowane 20 kwietnia ogłoszeniem konkursu plastycznego po hasłem “Nie zabijajcie Ziemi”

Uczniowie klas nauczania zintegrowanego po kierunkiem opiekuna koła ekologicznego pani B. Grądzkiej zorganizowali Obchody Dnia Ziemi. Obchody zostały zapoczątkowane 20 kwietnia ogłoszeniem konkursu plastycznego po hasłem “Nie zabijajcie Ziemi”
23 kwietnia odbył się apel. Dzieci przygotowały wiersz, piosenki oraz informacje o Dniu Ziemi. Uczniowie złożyli przyrzeczenie młodych ekologów, a następnie wyruszyły w “pochodzie zielonych” z transparentami, hasłami i zielonymi rekwizytami wokół budynku szkoły i stadionami. W tren sposób przejawili swój sprzeciw dla niszczenia środowiska naturalnego.

24 kwietnia odbyła się III edycja między szkolnego konkursu recytatorskiego wiersza o tematyce przyrodniczo-ekologicznej pod hasłem “Niech świat będzie kolorowy”. w konkursie wzięli udział uczniowie ze SP z Kramarzewa, Mścich oraz Radziłowa. Zwycięzcami konkursu  zostali:
Jacek Malinowski SP Kramarzewo “0”
Natalia Klimaszewska SP Mścichy “I”
Natalia Chrzanowska SP Radziłów “II”
Przemysław Rogowski SP Radziłów “III”

25 kwietnia odbyła się wycieczka uczniów klas III wraz z opiekunami do miejscowej oczyszczalni ścieków, a klasy O-II sprzątały teren wokół szkoły i w pobliskim lesie. Klasy III zredagowały również sprawozdanie z odbytej wycieczki i umieścili je na szkolnym korytarzu szkolnym.

W ostatnim dniu obchodów Dnia Ziemi 26.04.07 miało miejsce podsumowanie konkursu plastycznego. Najlepszym pomysłodawcom prac został wręczony tytuł “Młody Ekolog”. Tytuł ten za pracę zbiorową otrzymała grupa z oddziału przedszkolnego. Ponadto nadano tytuł młodego ekologa 10 uczestnikom konkursu z kl. I-III.
Na koniec odbyła się eko-zgody- zgadanka, w której wzięli udział uczniowie klas nauczania zintegrowanego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *