Ekozespół w mojej szkole

Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo- Ekologiczny “Ekozespół w mojej szkole” dla klas I- III

23 kwietnia 2004 roku odbył się Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo- Ekologiczny “Ekozespół w mojej szkole” dla klas I- III. Wzięli w nim udział uczniowie Szkoły Podstawowej ze Mścich z opiekunem p. Teresą Piotrowską oraz uczniowie Szkoły Podstawowej z Radziłowa z wychowawcami klas III a i b , II a i b.

Konkurs przebiegał zgodnie z regulaminem. I część była praktyczna. Zawierała prezentację rysunków miejscowości za lat 10 oraz jeden plakat o współczesnym wyglądzie mojej wioski. Uczestnicy prezentowali stroje wykonane z odpadów. Wyglądały one bardzo atrakcyjnie. Części artystyczne o tematyce ekologicznej wykonane przez klasy II , uprzyjemniały wszystkim przebieg konkursu. Zostały przygotowane przez p. Irenę Paszkowską i p. Ewę Kowalewską .

II część konkursu była testem znajomości wiedzy ekologicznej. Reprezentacje obu szkół poradziły sobie znakomicie z przygotowanymi zadaniami.

W trakcie odbył się mały konkurs dla publiczności, który poprowadziła p. Irena Paszkowska. Poprawne odpowiedzi były nagrodzone cukierkami.

Jury konkursu przewidziało dwie jednakowe nagrody dla obu szkół. Były nimi duże encyklopedie” Biologia” i “Geografia” oraz małe słowniki interpunkcyjne. W komisji konkursowej zasiedli p. Barbara Janiszewska, p. Jadwiga Cendrowska i p. Teresa Piotrowska.

Wszyscy uczestnicy otrzymali batony i dyplomiki, a szkoły dyplomy za zajęcie I miejsc. Nagrody zostały ufundowane przez p. wójta Kazimierza. Gwiazdowskiego, któremu serdecznie dziękujemy. Opiekunem i organizatorem konkursu była Alina Żmijewska.

foto: Zbigniew Mroczkowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *