Warsztaty ekologiczne

23 kwietnia 2014 r. uczniowie z klas III, IV, V, VI  uczestniczyli, a 29 kwietnia 2014 r. będą uczestniczyć w warsztatach ekologicznych wchodzących w skład projektu: “WODA – nie marnuję!!!!” prowadzonych przez edukatora ze Stowarzyszenia “Agro -Grup” z Białegostoku na Rzecz Ekorozwoju.

Prowadzone zajęcia odbyły się metodą ćwiczeń praktycznych  w klasie i w terenie nad wodą. W trakcie nich uczniowie pracowali z mikroskopami stereoskopowymi rozpoznając wodne bezkręgowce, korzystali z przewodników, badali fizyczne i chemiczne właściwości wody. Poprzez zabawę i eksperymenty uczyli się, że nie należy marnować wody i zatruwać wody słodkiej, której w przyrodzie jest bardzo mało.

Każdy z uczestników warsztatów złożył osobistą deklarację, że będzie oszczędzał wodę na pocztówce w kształcie kropli wody. Zebrane deklaracje posłużą do zorganizowania szkolnej wystawy pt. “Nie marnuję wody”.

Organizator: p. E. Wróblewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *