Podsumowanie innowacji pedagogicznej „Zabawy buzi i języka dla małego smyka”

  • Podsumowanie innowacji pedagogicznej „Zabawy buzi i języka dla małego smyka” w zakresie profilaktyki logopedycznej oraz rozwijania aktywności słownej dzieci 4-letnich.

Zajęcia realizowane były w formie grupowych ćwiczeń i zabaw raz na dwa tygodnie w okresie od października 2021r. do końca maja 2022 r.

Celem zajęć z dziećmi było wspieranie rozwoju mowy i języka tak, aby wszystkie dzieci w grupie osiągnęły umiejętność sprawnego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi z bliższego i dalszego otoczenia, a także umiejętność komunikowania o swoich potrzebach i stanach emocjonalnych. Opracowany program zajęć opierał się na działaniach skierowanych na prawidłowy rozwój mowy, który wpływa na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy maluchów.

W szczególności celem  ćwiczeń i zabaw było wyrobienie właściwych nawyków mownych jak: oddech, zamykanie ust, przełykanie śliny, usprawnienie motoryki narządów artykulacyjnych oraz ich właściwa koordynacja. Podczas zabaw tworzone były sytuacje sprzyjające spontanicznemu wypowiadaniu się, wzbogacaniu słownictwa, skupianiu uwagi i współpracy z osobą ćwiczącą.

Treści programu realizowane były przede wszystkim  poprzez ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny, a także przez ćwiczenia oddechowe, ortofoniczne, słuchowe oraz słownikowe.

Na podstawie przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej wśród rodziców dzieci wynika, że wszyscy ankietowani rodzice są zdania, że realizacja zajęć wśród dzieci była istotna dla rozwoju dziecka oraz ze dostrzegają efekty pracy logopedycznej, m.in.:

– większy zasób słownictwa (85%);

– usprawnienie artykulatorów mowy (70% badanych);

– poprawa pamięci słuchowej (62%);

Rodzice odpowiedzieli zgodnie, że można zauważyć wpływ realizowanego programu na zachowanie dzieci, np.:

– dzieci nauczyły się budować wypowiedzi;

– poszerzyły słownictwo;

– kontrolują się podczas wypowiedzi, aby wymówić poprawnie;

– chcą ćwiczyć przed lustrem;

Wszyscy ankietowani rodzice odpowiedzieli, że warto realizować takie zajęcia z najmłodszymi w przedszkolu, m.in. dlatego, że:

– dzieci usprawniają, doskonalą artykulację;

– rozwija się komunikacja;

– rozwijają słownictwo;

– są to „fajne” zabawy dla dzieciaków;

– dzieci są bardziej chętne do ćwiczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *