Zabawa edukacyjno-wychowawcza pod hasłem: „Witamy Wiosnę”

W naszej szkole dnia 22.04.13 roku odbyła się zabawa edukacyjno – wychowawcza pod hasłem „Witamy Wiosnę”, w której uczestniczyli uczniowie klas IV – VI, a organizatorem był Samorząd Uczniowski pod opieką pani Bogumiły Brzostowskiej.Zabawa miała na celu doskonalenie sprawności umysłowych,manualnych i ruchowych, budzenie wrażliwości i kształtowanie ekologicznych postaw wobec przyrody.Ważnym zadaniem było również wdrażanie do współdziałania w zespole.

Mistrz Ceremonii wygłosił wiersz Jana Brzechwy „Wiosna”,a listonasz doręczył list,który miał być odczytany wówczas,gdy uczniowie udowodnią, że  są gotowi na przyjście wiosny poprzez sprawne, dokładne i poprawne poradzenie z wyznaczonymi  zadaniami. Wśród uczniów została powołana Komisja ds. Wiosny,która miała na celu wyłonić zwycięską klasę. Wiosenne konkurencje składały się z dwóch części: zadania umysłowe: „Zawody mądrej głowy”, „Zagadki wiosenne”, „Wyszukiwanie zwierząt i roślin w zadaniach” i zadania sprawnościowe: „Zwariowane zawody”, „Zawody z piórnikiem”, „Zajęczy przysmak”, „Rzut do wody”.

Uczniowie  z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w zabawie,lecz ostatecznie zwyciężyła klasa VI, która się cieszyła się, gdyż nagrodą było to, iż na następnych lekcjach uczniowie  nie mogli być odpytywani, nie mogli mieć klasówek,a lekcje miały  upłynąć  w miłej, wiosennej atmosferze. Wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani cukierkami , które zakupił Sklepik Uczniowski funkcjonujący w naszej szkole.

Opracowanie tekstu: Sylwia Konopka kl.VI

Umieszczenie na stronie: Krystian Szleszyński kl.IV

Oceń artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *