Wywiadówka profilaktyczna, warsztaty profilaktyczne dla uczniów, szkolenie rady pedagogicznej

Dzień 15.03.2018 r. upłynął w naszej szkole pod znakiem profilaktyki. O godz. 10.00 odbyło się spotkanie rodziców uczniów kl. IV- IIIG gimnazjum z p. Elżbietą Powichrowską – dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Profilaktyki i Terapii „Etap” w Białymstoku.

Tematem spotkania było: „ Rozpoznawanie zagrożeń i zapobieganie niebezpiecznym zachowaniom dzieci i młodzieży”Pani terapeutka w sposób obrazowy, poparty wieloma przykładami z własnej praktyki zawodowej, dotyczącej pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną uzależnieniami bądź uzależnioną, przekazała rodzicom najważniejsze treści dotyczące:
– przyczyn sięgania młodych ludzi po używki bądź przyczyn popadania w uzależnienia behawioralne (m. inn  siecioholizm), stany depresyjne;
– czynników chroniących dzieci i młodzież od zachowań ryzykownych tj. m.inn. poczucie własnej wartości, tożsamości, przynależności, umiejętności, dobrych relacji w rodzinie, jakości kontaktu rodziców, osób znaczących z dziećmi i młodzieżą, dobrych relacji w grupie rówieśniczej;
– form pomocy dla osób zagrożonych uzależnieniem bądź uzależnionych, bądź mających myśli samobójcze.

Następnie, po spotkaniu z rodzicami, odbyły się 2-godzinne warsztaty profilaktyczne w klasie V, VIa,b, VIIa,b prowadzone przez terapeutów p. E. Powichrowską oraz p. Joannę Dziemiańczyk na temat zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi, uzależnień behawioralnych, w tym uzależnienia od komputera i Internetu. Kontynuacja warsztatów dla uczniów kl. IIa, bG  nastąpi w niedalekiej przyszłości.

W dalszej kolejności p. Powichrowska przeprowadziła również w tym dniu szkolenie Rady Pedagogicznej na ten sam temat, który był przez nią omawiany dla rodziców.

Wszystkie te działania są finansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radziłowie, za co składamy podziękowania.

Oceń artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *