Nowy budynek szkoły

Przekazanie do użytku nowego budynku szkolnego

Na inaugurację roku szkolnego 1994/95 został przekazany do użytku nowy budynek szkolny.
Uroczystość miała miejsce 3 września 1994 r. Rozpoczęła się w kościele pw. Św. Anny w Radziłowie mszą świętą pod przewodnictwem ks. prałata Antoniego Boszki, wikariusza generalnego z Łomży. Dalsza część uroczystości odbywała się na placu przed nową szkołą.

Budowę nowej podstawówki w Radziłowie zainicjował w grudniu 1991 roku Społeczny Komitet Budowy Szkoły, wspierany przez władze gminne. Była to inwestycja niezbędna, ponieważ dalsza eksploatacja starej szkoły była niebezpieczna. Budynek mógł się w każdej chwili zawalić.

Komitet zajął się więc gromadzeniem funduszy na budowę nowej szkoły. Przeprowadził kwestę wśród mieszkańców wsi, przeznaczał na ten cel dochody z zabaw i festynów.

Poza komitetem w realizację inwestycji najbardziej zaangażowany był Urząd Gminy, który sfinansował wykonanie dokumentacji i dołożył 11 mld zł do budowy. Łomżyńskie Kuratorium Oświaty przeznaczyło na tę inwestycję 3,8 mld.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *