Nowy rok szkolny

Po raz pierwszy w tym roku objęto sześciolatków obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym

1 września dzieciom i młodzieży kojarzy się głównie z rozpoczęciem roku szkolnego. Dzień ten ma także szczególne znaczenie w historii Polski i Europy, gdyż związany jest z wybuchem II wojny światowej. Tego dnia przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Radziłowie spotkali się dzieci, rodzice i nauczyciele, by uroczyście rozpocząć rok szkolny 2004/05

Po raz pierwszy w tym roku, realizując program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, objęto sześciolatków obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym. Jak powiedział minister edukacji, im wcześniej dziecko otrzyma wsparcie edukacyjne, tym większe będzie miało szanse na prawidłowy rozwój oraz osiągnięcie dobrych wyników w nauce i pracy. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu wprowadziło także czwartą godzinę wychowania fizycznego do wszystkich klas szkoły podstawowej. Zostaną również przeznaczone większe środki na zorganizowanie dodatkowych sportowych i rekreacyjnych zajęć pozalekcyjnych.

Po uroczystym apelu z udziałem pocztu flagowego, w czasie którego do rodziców i uczniów przemawiała pani dyrektor Teresa Dziekońska, uczniowie spotkali się z wychowawcami. W pamięci wielu uczniów, szczególnie tych najmłodszych, dzień ten z pewnością pozostanie na długo w pamięci.

 foto: Zbigniew Mroczkowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *