Konkurs matematyczny dla klas VI – Liczby na co dzień – grudzień 2017

Dnia 19 grudnia 2017 roku wśród uczniów klas VI  przeprowadzony został szkolny konkurs matematyczny „Liczby na co dzień”. Uczestnikami byli uczniowie z równoległych klas szóstych. W konkursie rywalizowało 7 uczniów (W. Cendrowska, S. Kaczyński, Sz. Karwowski A. Konopka, K. Konopka, A. Jurska, Sz. Rogowski). Zadaniem uczniów było rozwiązanie 18 zadań (zamkniętych i otwartych).

Celem konkursu było wyłonienie tych uczniów, którzy potrafią dobrze wykonywać obliczenia liczbowe, dostrzegają i umiejętnie stosują zasad i prawidłowości matematyczne, wykazują się umiejętnością logicznego myślenia i wyobraźnią przy rozwiązywaniu problemów matematycznych. Jego przeprowadzeniu sprzyjało dostarczenie radosnych przeżyć i zadowolenie z osiągnięcia sukcesu.

Udział w konkursie to także dodatkowe oceny z matematyki. Uczniowie otrzymają dyplomy podczas Dnia Matematyki.

Nad całością konkursu czuwali matematycy: p. Bogumiła Brzostowska i p. Kazimierz Dobrzycki.

Wyróżnione  miejsca otrzymali:

Lp. Imię Nazwisko Klasa Miejsce
1. Szymon Rogowski VI a I miejsce
2. Sebastian Kaczyński VI b II miejsce
3. Szymon Karwowski VI a II miejsce

Gratulujemy zwycięstwa i dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie.

Oceń artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *