Gminny Turniej Futsalu

Urząd Gminy w Radziłowie zaprasza do udziału w Gminnym Turnieju Futsalu, „FERIE 2019”.  Sześcioosobowe drużyny zgłaszać można 26.01.2019 r. w godzinach 16.30 – 17.00.

Urząd Gminy w Radziłowie zaprasza do udziału w Gminnym Turnieju Futsalu, „FERIE 2019”.  Sześcioosobowe drużyny zgłaszać można 26.01.2019 r. w godzinach 16.30 – 17.00.

Regulamin turnieju

Cel :

 1. Popularyzacja futsalu w środowisku..
 2. Wyłonienie najlepszych drużyn w gminie Radziłów.
 3. Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych.
 4. Aktywne spędzanie czasu wolnego.

Organizator:

 1. Urząd Gminy w Radziłowie
 2. Szkoła Podstawowa Radziłów

System rozgrywek:

 1. W grupach „każdy z każdym”.
 2. Mecze 2 x 7 min bez przerwy.
 3. Mecze rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZPN.

Nagrody:

 1. Medale dla 3 najlepszych zespołów.

Postanowienia końcowe:

 1. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy.
 2. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania regulaminów obiektu i zasad ustalonych przez organizatorów.
 3. Sprawy sporne, wynikłe w czasie turnieju, rozstrzyga organizator.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione
  w szatni i na trybunach.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, zdarzenia zdrowotne będące wynikiem wysiłku fizycznego – zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
 6. Ubezpieczenie zawodników – na koszt własny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *