ZDROWA ZIEMIA, ZDROWI MY! – innowacja pedagogiczna – podsumowanie wrzesień 2021 – maj 2022

Dzieci 5-letnie i uczniowie klasy 1 i 3 wraz z opiekunami wytrwale ukończyli międzyszkolny projekt edukacyjny z zakresu edukacji ekologicznej. Zrealizowano wszystkie trzy moduły zgodnie z terminem i planem.

W III module we wszystkich grupach dzieci przygotowały zdrowy posiłek i zdrową słodkość z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa. Obejrzały również filmy edukacyjne związane z piramidą żywności zakończone uczestnictwem w quizie. Najmłodszym grupom pomocą posłużyły panie z Biblioteki Samorządowej w Radziłowie, za co serdecznie dziękujemy.

Każda grupa odbyła spotkanie z panią pielęgniarką szkolną, dotyczące zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego odżywiania. Jesteśmy wdzięczni za poświęcony czas i przekazaną wiedzę.

Dodatkowym działaniem proekologicznym było sadzenie jednorocznej sosny pod opieką leśnika z Nadleśnictwa Rajgród i leśniczego z Leśnictwa Żebry.

Zgodnie z planem przeprowadzono także zajęcia ruchowe. Zabawy i ćwiczenia miały za zadanie rozwój ogólnej sprawności fizycznej dzieci z uwzględnieniem wszystkich zdolności motorycznych i kompetencji ruchowych oraz prawidłowe współdziałanie w zespole.

Dużą pomocą służyły dzieciom zawsze rodzice. Dziękujemy za ich troskę, poświęcony czas, opiekę, zabawę i życiową wiedzę.

Z własnych obserwacji, rozmów z dziećmi i rodzicami wynika, że udział w projekcie poszerzył wiedzę i umiejętności dzieci, a wysiłek fizyczny połączony z kreatywnymi zabawami wyzwolił pozytywne emocje.