Warsztaty profilaktyczne pt. „Nie daj się uzależnieniom”

W dniach 02-04.03 2021r odbyły się 2-godzinne warsztaty profilaktyczne dla kl. VI- VIII. Prowadzone one były  w formie zdalnej przez psychologa Centrum Profilaktyki EKSPERT p. Mariusza Chajęckiego. Program kompleksowo obejmował tematykę przeciwdziałania zażywaniu używek (alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy, e-papierosy) energetyków, leków oraz poruszał problematykę uzależnień behawioralne np. Internet, gry hazardowe itp.

 Tematyka warsztatów skupiła się na przedstawieniu czym tak naprawdę są środki psychoaktywne. Zapoznaniu uczniów ze strukturą uzależnienia, objawami oraz pokazaniu jak szkody wyrządzają                 w organizmie człowieka substancje psychoaktywne. Poruszane na zajęciach zagadnienia dotyczyły:

 

  1. NAJBARDZIEJ POPULARNA UŻYWKA 
  2. NISZCZYCIELE ŻYCIA 
  3. PAPIEROSY, E-PAPIEROSY. NIE SZPANUJ KOSZTEM ZDROWIA 
  4. ZAŻYJESZ – PRZEPADNIESZ 
  5. OBALAMY MIT NIESZKODLIWOŚCI
  6. UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE (KOMPUTER, INTERNET, GRY ) I INNE NP. ENERGETYKI, SŁODYCZE
  7. NAUKA POSTAW ASERTYWNYCH W CELU RADZENIA SOBIE Z PRESJĄ RÓWIEŚNIKÓW.
  8. UŚWIADOMIENIE JAK SZYBKO MOŻNA SIĘ UZALEŻNIĆ W MŁODYM WIEKU.

 

Warsztaty zostały dobrze odebrane przez uczniów oraz nauczycieli. Mimo formy zdalnej, aktywizowały uczniów do rozmowy, dialogu, refleksji. Uczniowie aktywnie w nich uczestniczyli, m. Inn. tworzyli mapę skojarzeń, odpowiadali na pytania prawda-fałsz, brali udział w quzie profilaktycznym, nauce postaw asertywnych.

Składamy podziękowania dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                       w Radziłowie za sfinansowanie tak ciekawego i pouczającego programu profilaktycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *