Warsztaty profilaktyczne prowadzone przez pracownika „Etapu” z Białegostoku

Dnia 11 maja odbyły się 2-godzinne warsztaty profilaktyczne w klasach IIa,bG prowadzone przez terapeutę Ośrodka Terapii i Profilaktyki „Etap” z Białegostoku p. Joannę Dziemiańczyk na temat zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi (papierosy, e-papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze). Tematyka zajęć dotyczyła:

– przyczyn sięgania przez młodych ludzi po wszelkiego rodzaju używki, popadania w uzależnienia; faz uzależniania;

– czynników chroniących przed eksperymentowaniem z substancjami psychoaktywnymi, ( m.inn.  poczucie własnej wartości, postawa asertywna);

– formy pomocy osobom uzależnionym i zagrożonych uzależnieniami.

Warsztaty zostały sfinansowane przez GKRPA w Radziłowie, za co składamy podziękowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *