Sukces Agnieszki w V Powiatowym Konkursie Poezji Patriotycznej

7 listopada 2019 roku w Grajewskim Centrum Kultury odbył się  V Powiatowy Konkurs Poezji Patriotycznej „Tu nasze miejsce, to nasz kraj”. Głównym celem konkursu było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży poezji patriotycznej oraz zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, jego historią, tradycją i wartościami. W V Powiatowym Konkursie Poezji Patriotycznej prezentowali się recytatorzy w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-IV szkół podstawowych, uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych oraz młodzież ze szkół średnich. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez GCK. Zdobywcy I, II i III miejsca zostali uhonorowani nagrodami pieniężnymi.                                 Oceniając recytatorów Komisja konkursowa, brała pod uwagę: dobór i rozumienie tekstu, pomysłowość interpretacji, poprawność i ekspresję wypowiedzi, dykcję, a także ogólny wyraz artystyczny.                                                                                                                                                               Z naszej szkoły w tym wydarzeniu wzięły udział trzy uczennice:                                                                           Magdalena Bajkowska kl. Vb – uczennicę przygotowała p. E. Chrostowska;                                                                            Alicja Walewska kl. VIa – uczennicę przygotowała p. E. Jurska;                                                                                               Agnieszka Paulina Konopka kl. VIIIb – uczennicę przygotowała p. d. Nerkowska.                                                          Podczas konkursu opiekę nad uczennicami sprawowała p. E. Chrostowska.

Agnieszka Paulina Konopka zajęła I miejsce w kategorii uczniów kl. V-VIII szkół podstawowych.  Uczennica recytowała wiersz Klemensa Górskiego ps. „Adam Waga” pt. „Brzemię”. Utwór poświęcony jest pamięci majora Jana Tabortowskiego ps. „Bruzda”.

JAN TABORTOWSKI (1906-1954), „KUSY”, „ROT”, „BRUZDA”, „SIKORA”, „TABOR”; NAZWISKA KONSPIRACYJNE: JAN KOWNACKI, JAN ZAWADZKI, JAN ŻOCHOWSKI; OFICER WOJSKA POLSKIEGO I ARMII KRAJOWEJ, ŻOŁNIERZ ZRZESZENIA „WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ” Żołnierz wyklęty, który po wojnie walczył z nowym sowieckim okupantem, nie zgadzał się na zniewolenie Polski  i pozostał do końca wierny Niepodległej Rzeczypospolitej. Miejsce pochówku mjr. Tabortowskiego nie jest znane. Symboliczna mogiła znajduje się na cmentarzu w Przytułach. Za działalność konspiracyjną podczas drugiej wojny światowej został odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Virtuti Militari V klasy i złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

Wszystkim uczestniczkom Konkursu serdecznie dziękujemy, a Agnieszce gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *