ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Na podstawie:

  • § 2 ust. 1 i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)
  • § 3 ust. 1  pkt.  4  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,    z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej        z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającego ww. rozporządzenie (Dz.U. poz. 891 z póź.zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1905”.

 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się następująco:

  1. Ze względu na istniejące okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrekcja Szkoły Podstawowej w Radziłowie po odbiór świadectw ukończenia szkoły podstawowej w dniu 26 czerwca 2020 r.  zaprasza wyłącznie uczniów klas ósmych  lub ich rodziców.
  2. Rodzice/uczniowie będą mogli odebrać świadectwa ukończenia szkoły podstawowej o godzinie 9.00, na sali gimnastycznej w obecności wychowawców klas oraz dyrekcji szkoły.
  3. Jednocześnie przypominam uczniom/rodzicom o zachowaniu zasad GIS, czyli stosowaniu  zasłaniania  ust i nosa maseczką/przyłbicą,  o dezynfekowaniu rąk przed wejściem na teren Szkoły Podstawowej w Radziłowie oraz o niewnoszeniu żadnych niepotrzebnych przedmiotów (oprócz długopisu w celu potwierdzenia własnoręcznym podpisem odbioru świadectwa).
  4. Uczniom klas I-VII świadectwa promocyjne oraz  dzieciom z zespołów i oddziałów przedszkolnych dyplomy ukończenia zespołu/oddziału zostaną wręczone w dniu 1 września, czyli w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.
  5. W przypadku potrzeby odebrania świadectwa/dyplomu w terminie wcześniejszym, niż 1 września, uczniów klas IV-VII oraz dzieci przedszkolne lub ich rodziców  prosimy o indywidualny kontakt ucznia/rodzica  ze szkołą (tel. 86 2736005) i zgłaszanie się po odbiór do sekretariatu szkoły.

 

 

 

Teresa Dziekońska

dyrektor Szkoły Podstawowej w Radziłowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *