Nauczanie zdalne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne) nasza szkoła organizuje dla uczniów zajęcia w formie lekcji on-line oraz pracy własnej z wykorzystaniem stron i narzędzi dostępnych w Internecie i rekomendowanych przez MEN.
W klasach IV-VIII lekcje będą odbywały się zgodnie z nowym planem, dostępnym po zalogowaniu się do e-dziennika. Zostało w nim uwzględnione ograniczenie obciążenia uczniów zajęciami i pracą własną. Oprócz zajęć on-line uczniowie będą wykonywali zadania na platformie moodle (e.radzilow.net) oraz innych stronach, wybranych przez nauczycieli.
W ten sposób będzie realizowana podstawa programowa. Uczniowie za udział w zajęciach on-line i wykonywanie zadań będą oceniani. Jednym z  kryterium oceny będzie systematyczność pracy.
W przedszkolu i klasach I-III nauczyciele poinformują rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Również z nimi będzie możliwy kontakt, w formie przyjętej przez nauczyciela i rodziców.
Lista kanałów wideo stworzonych przez nauczycieli znajduje się w wiadomościach kierowanych do uczniów, zakładce zadanie domowe lub zakładce uwagi (w zależności od dziennika), ewentualnie na platformie e.radzilow.net
Zalecamy używanie kont szkolnych uczniów, co znacznie ułatwi organizację zajęć.
Zbieramy od wychowawców informacje o uczniach mających utrudnioną możliwość pracy zdalnej. Wkrótce będziemy się kontaktować z poszczególnymi rodzicami z propozycjami konkretnych rozwiązań. W razie występujących problemów proszę informować nas telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *