Lekcja z Kopernikiem (FILM)

“Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię…” 
    W 2023 roku mija  550 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. W związku z tym  nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu pt. “Szkoła Przyjaciół Kopernika”.
   Organizatorami Programu są: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Realizatorem z ramienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest Centrum Badań Kopernikańskich.
               Celem Programu jest między innymi: upowszechnienie wiedzy na temat życia i działalności Mikołaja Kopernika w kraju i poza jego granicami, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, upowszechnianie innowacyjnych metod nauczania i wspieranie nauczycieli w stosowaniu tych metod w praktyce, promowanie mądrego i przemyślanego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych.
      Uczestnicy Programu mają do wykonania 5 zadań obowiązkowych i 3 dodatkowe. Jednym z obowiązkowych zadań jest przeprowadzenie zajęć, podczas których będzie zaprezentowana postać, działalność i osiągnięcia Mikołaja Kopernika.
28 listopada 2023 w naszej szkole odbyły się takie zajęcia przeprowadzone przez p. Bożennę Malinowską w klasie VA , które były relacjonowane na żywo dzięki szkolnej telewizji internetowej pod kierunkiem p. Zbigniewa Mroczkowskiego. Przygotowanie do transmisji zapewnili: Kacper Bruliński, Jakub Brzozowski, Natalia Ciszewska, Amelia Dobkowska, Oliwia Glińska, Lena Mościcka, Małgorzata Olszewska, Sebastian Szmitko. Sprzęt pozyskano w ramach programu rządowego „Laboratoria Przyszłości”.
Dziękuję uczniom za aktywny udział w zajęciach i mam nadzieję, że założone cele zostały osiągnięte.
Szkolnymi opiekunami w realizacji  programu są również p. Elżbieta Jurska i p. Zbigniew Mroczkowski.
Zobacz Lekcję z Kopernikiem
 B. Malinowska