Konkurs plastyczny „PRAWA DZIECKA OCZAMI DZIECI I MŁODZIEŻY”

W związku z obchodzonym 20 listopada  OGÓLNOPOLSKIM DNIEM PRAW  DZIECKA ogłaszamy konkurs plastyczny dla uczniów wszystkich klas (oddziały przedszkolne, I-III, IV- III G).

Motywem przewodnim konkursu jest hasło „PRAWA  DZIECKA OCZAMI DZIECI I MŁODZIEŻY”. Temat pracy konkursowej powinien obejmować wybrany aspekt praw dziecka, zapisany w Konwencji o prawach dziecka: prawo do wychowywania się w rodzinie, adopcji, oświaty i nauki, kultury, wypoczynku, rozrywki, ochrony zdrowia i opieki medycznej, wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu, ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem, prywatności, równości, życia bez przemocy oraz poszanowania godności.

Prace mogą dotyczyć również sylwetki tych osób, którzy mieli fundamentalny wkład w rozwój praw dziecka oraz bronili ich w heroiczny sposób-tak jak Janusz Korczak, Irena Sendlerowa. Ich niewzruszona postawa moralna i siła charakteru pozwoliły uratować tysiące dziecięcych istnień.

Prace mogą być wykonywane dowolną techniką przez jedną osobę. Format prac – A 1 (brystol).

Zwycięskie prace będą nagrodzone, w tym również ocenami celującymi z przedmiotów artystycznych oraz prezentowane na korytarzach szkolnych. Termin przynoszenia prac: do 15.11.2017 r. do opiekunów: p. pedagog J. Chmielewskiej oraz p. M. Nietupskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *