Jak otrzymać dostęp do e-dziennika

 1. Uzyskanie dostępu do e-dziennika PPE Centrum Informatyki ZETO S.A. jest możliwe po uzyskaniu Nazwy użytkownika (login) i hasła od Wychowawcy klasy. W tym celu należy:
  1. Wypełnić Oświadczenie i dostarczyć do Wychowawcy lub Sekretariatu szkoły.
  2. Po wprowadzeniu danych do systemu odebrać osobiście od wychowawcy informację o loginie i haśle.
 2. W e-Dzienniku przewidziano udział następujących użytkowników:

Administrator – użytkownik posiadający uprawniania do zarządzania e-Dziennikiem, posiada dostęp do panelu administratora,

Wychowawca, nauczyciel – użytkownik posiadający uprawnienia do panelu klasy,

Rodzic/Uczeń – użytkownik posiadający uprawnienia do panelu rodzic/ucznia.

 1. Dostęp do systemu jest możliwy przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej. Po wpisaniu adresu
  https://g-radzilow.ppe.wrotapodlasia.pl/ppe/PPE.Edziennik/edziennik/
  w przeglądarce wyświetli się strona do logowania, na której należy w pierwszej kolejności wprowadzić login i hasło i wybrać przycisk Zaloguj.
 2. Po zalogowaniu się do systemu wyświetli się pierwsza strona bazowa systemu PPE, której zawartość będzie zależna od posiadanych uprawnień.
 3. Przypomnienie hasła.
  W sytuacji, gdy użytkownik nie pamięta hasła do konta w systemie należy na stronie do logowania  wybrać link Przypomnij hasło. W celu zresetowania hasła użytkownik w nowym oknie użytkownik musi wprowadzić login oraz adres e-mail, które zostały podane przy tworzeniu konta. Przycisk Resetuj (Resetuj hasło) pozwala rozpocząć procedurę resetu hasła. Po wybraniu przycisku Resetuj (Resetuj hasło) wyświetli się informacja o tym, iż na wskazany adres e-mail wysłana została wiadomość z linkiem przy wykorzystaniu, którego użytkownik ma możliwość zresetowania hasła.

  WAŻNE: Link jest ważny przez godzinę, która liczona jest od momentu wygenerowania linku poprzez kliknięcie przycisku Resetuj (Resetuj hasło) przez użytkownika. Wybór linku z wiadomości e-mail wyświetli stronę, na której użytkownik będzie mógł wprowadzić nowe hasło. Po wprowadzeniu hasła i jego powtórzeniu należy wybrać przycisk Zapisz (Zapisz zmiany). WAŻNE: Należy pamiętać, aby wprowadzane hasło, było zgodne z przyjętą polityką, czyli zawierało:

  • od 8 do 20 znaków,
  • duże i małe litery,
  • znaki specjalne.