Terminarz szkolny dla rodziców i uczniów rok szkolny 2018/2019

Lp. Wydarzenie Termin
SPOTKANIA Z RODZICAMI
1. zebrania z rodzicami dzieci wych. przedszkolnego oraz ucz. kl. 1-4 10 września 2018 r.
2. zebrania z rodzicami ucz. kl. 5-8  oraz kl. 3 G 11 września 2018 r.
3. zebrania z rodzicami dzieci wych. przedszkolnego oraz ucz. kl. 1-4 14 listopada 2018 r.
4. zebrania z rodzicami ucz. kl. 5-8  oraz kl. 3 G 15 listopada 2018 r.
5. zebrania z rodzicami dzieci wych. przedszkolnego oraz ucz. kl. 1-4 16 stycznia 2019 r.
6. zebrania z rodzicami ucz. kl. 5-8  oraz kl. 3 G 17 stycznia 2019 r.
7. zebrania z rodzicami dzieci wych. przedszkolnego grupy 3,4 –l i 5 -l oraz ucz. kl. 1-4 13 marca 2019 r.
8. zebrania z rodzicami ucz. kl. 5-8  oraz kl. 3 G 14 marca 2019 r.
9. zebranie z rodzicami dzieci oddziału przedszkolnego grupy 6-l, 26  kwietnia 2019 r.
10. zebrania z rodzicami dzieci wych. przedszkolnego oraz ucz. kl. 1-4 13 maja 2019 r.
11. zebrania z rodzicami ucz. kl. 5-8  oraz kl. 3 G 14 maja 2019 r.
KLASYFIKACYJNE ORAZ PODSUMOWUJĄCE  ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ
1. śródroczne klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej 15 stycznia 2019 r.
2. śródroczne podsumowujące  zebranie Rady Pedagogicznej 7 lutego 2019 r.
3. roczne klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej 14 czerwca 2019 r.
4. roczne podsumowujące  zebranie Rady Pedagogicznej 28 czerwca 2019 r.
TERMINY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O PRZEWIDYWANYCH I USTALONYCH OCENACH KLASYFIKACYJNYCH
1. informowanie uczniów i rodziców o ustalonych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych do 8 stycznia 2019 r.
2. informowanie uczniów i rodziców o ustalonych rocznych ocenach klasyfikacyjnych do 7 czerwca 2019 r.
3. informowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych i końcowych do 14 maja 2019 r.

 

INFORMACJE DODATKOWE

telefon szkoły: (86) 2736005

Skargi i wnioski rodziców przyjmowane są:

Dyrektor: piątek  od 8:00 – 10:00

Wicedyrektor: poniedziałek  od 10:00 – 12:00

Szkolny System Oceniania uczniów stanowi część składową  Statutu Szkoły, który dostępny jest do wglądu rodziców i uczniów w sekretariacie i bibliotekach szkolnych.

Szczegółowe wymagania przedmiotowe dla ucznia danego etapu edukacyjnego również dostępne są do wglądu rodziców i uczniów w sekretariacie i bibliotekach szkolnych.

Zachęcamy rodziców i uczniów do korzystania z pomocy i porad pedagoga (gabinet nr 23) oraz  logopedy  (gabinet nr 5).