Harmonogram

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do zespołów wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych i kl. I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziłów na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do zespołów wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych i kl. I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziłów na rok szkolny 2018/2019

Druki rekrutacji

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu
uzupełniającym
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym od 12.03.2018 r.
do 20.03.2018 r.
w godzinach pracy szkoły
Postępowanie rekrutacyjne do zespołów wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych, kl. I w
szkole podstawowej
Złożenie wniosku o przyjęcie do zespołów wychowania przedszkolnego, oddziałów
przedszkolnego, kl. I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 21.03.2018 r. do
09.04.2018 r.
w godzinach pracy szkoły
od 07.05.2018 r. do
18.05.2018 r.
w godzinach pracy
szkoły
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do zespołów wychowania
przedszkolnego, oddziału przedszkolnego, kl. I dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności prawnych
do20 .04.2018 r.
w godzinach pracy szkoły
do 21.05.2018 r.
w godzinach pracy
szkoły
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 23.04.2018 r.
w godzinach pracy szkoły
23.05.2018 r.
w godzinach pracy
szkoły
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 24.04.2018 r.
do 27.04.2018 r.
w godzinach pracy szkoły
od 24.05.2018 r.
do 04.06.2018 r.
w godzinach pracy
szkoły
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 30.04.2018 r.
w godzinach pracy szkoły
06.06.2018 r.
w godzinach pracy
szkoły

Harmonogram (pobierz)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *