Drużyna zuchowa

W roku szkolnym 2016/2017 działa w naszej szkole drużyna zuchowa „SŁONECZNA GROMADA”. W skład drużyny wchodzi 14 zuchów – 10 dziewczynek i 4 chłopców. Są to uczniowie klasy II. Drużyna zuchowa rozpoczyna swoją działalność, dlatego zuchy nie posiadają umundurowania, nie mają złożonej Obietnicy Zucha. Drużyna też nie ma własnej obrzędowości i dlatego staramy się stworzyć charakterystyczne obrzędy drużyny, dzieci zapoznają się z podstawowymi zasadami współdziałania w drużynie zuchowej. W kwietniu złożą Obietnicę Zuchową.  Drużyna działa zgodnie z systemem metodycznym ZHP dzieli się na 2 szóstki zuchowe(KOLOROWE KWIATY, GORĄCE SERDUSZKA), którymi kierują szóstkowi pod opieką drużynowej p. Barbary Grądzkiej.

Trwające 1-2 godz. zbiórki odbywają się w każdy wtorek godz.12.35 w budynku szkolnym oraz w terenie z zachowaniem właściwych zuchowych metod i form pracy a m.in.: zabaw, gier, ćwiczeń, majsterek zuchowych, piosenek i pląsów, zabaw tematycznych, prac manualnych, zuchowego teatru, wypraw.

Głównym celem drużyny zuchowej jest przygotowanie zuchów do złożenia Obietnicy Zuchowej,zdobywanie ciekawych dla dzieci sprawności zuchowych a tym samym pogłębianie  ich wiedzy i umiejętności. Poprzez gry i zabawy tematyczne zachęcanie do pełnienia różnych ról, rozwijanie  inicjatywy, samodzielności, współpracy oraz przestrzegania przepisów gier i zasad.

 

Opracowała: B. Grądzka