Dotacja dla szkoły

Cztery szkoły podstawowe z naszej gminy otrzymają dotację

Wniosek o dofinansowanie projektu pod tytułem „Nauka drogą do osiągnięcia sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spełnił wszystkie wymagania oceny formalnej i merytorycznej, w związku z czym cztery szkoły podstawowe z naszej gminy otrzymają dotację na łączną kwotę 119 972,70 zł. Środki te zostaną przeznaczone na organizację różnego rodzaju zajęć, a także na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji projektu. Dzieci z klas I-III będą mogły uczestniczyć w zajęciach logopedycznych, terapeutycznych, w dodatkowych zajęciach z gimnastyki korekcyjnej, w zajęciach dla dzieci szczególnie uzdolnionych artystycznie, plastycznie i tanecznie, a także w zajęciach dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz zdobywaniu umiejętności matematycznych. Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu roku szkolnego 2011/2012. Wniosek przygotowała Szkoła Podstawowa w Radziłowie, która pełnić będzie również rolę koordynatora wszystkich działań. Do projektu przystąpiły także szkoły podstawowe z miejscowości:  Słucz, Mścichy i Kramarzewo.

Oceń artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *