Terminarz szkolny dla rodziców i uczniów rok szkolny 2019/2020

Terminarz szkolny dla rodziców i uczniów rok szkolny 2019/2020

Lp. Wydarzenie Termin

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI

 

1. zebrania z rodzicami dzieci wych. przedszkolnego oraz ucz. kl. 1-3 10 września 2019 r.
2. zebrania z rodzicami ucz. kl. 4-8  11 września 2019 r.
3. zebrania z rodzicami dzieci wych. przedszkolnego oraz ucz. kl. 1-3 14 listopada 2019 r.
4. zebrania z rodzicami ucz. kl. 4-8  15 listopada 2019 r.
5. zebrania z rodzicami dzieci wych. przedszkolnego oraz ucz. kl. 1-3 16 stycznia 2020 r.
6. zebrania z rodzicami ucz. kl. 4-8  17 stycznia 2020 r.
7. zebrania z rodzicami dzieci wych. przedszkolnego grupy 4 –l i 5 -l oraz ucz. kl. 1-3 26 marca 2020 r.
8. zebrania z rodzicami ucz. kl. 4-8  27 marca 2020 r.
9. zebranie z rodzicami dzieci oddziału przedszkolnego grup 6-l, 28  kwietnia 2020 r.
10. zebrania z rodzicami dzieci wych. przedszkolnego oraz ucz. kl. 1-3 26 maja 2020 r.
11. zebrania z rodzicami ucz. kl. 4-8 27 maja 2020 r.
KLASYFIKACYJNE ORAZ PODSUMOWUJĄCE  ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

 

1. śródroczne klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej 16 stycznia 2020 r.
2. śródroczne podsumowujące  zebranie Rady Pedagogicznej 6 lutego 2020 r.
3. roczne klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej 22 czerwca 2020 r.
4. roczne podsumowujące  zebranie Rady Pedagogicznej 30 czerwca 2020 r.
TERMINY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O PRZEWIDYWANYCH I USTALONYCH OCENACH KLASYFIKACYJNYCH
1. informowanie uczniów i rodziców o ustalonych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych do 9 stycznia 2020 r.
2. informowanie uczniów i rodziców o ustalonych rocznych ocenach klasyfikacyjnych do 15 czerwca 2020 r.
3. informowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych i końcowych do 25 maja 2020 r.

 

INFORMACJE DODATKOWE

telefon szkoły: (86) 2736005

Skargi i wnioski rodziców przyjmowane są:

Dyrektor: piątek  od 11:00 – 13:00

Wicedyrektor: wtorek  od 10:00 – 12:00

Szkolny System Oceniania uczniów stanowi część składową  Statutu Szkoły, który dostępny jest do wglądu rodziców i uczniów w sekretariacie i bibliotekach szkolnych.

Szczegółowe wymagania przedmiotowe dla ucznia danego etapu edukacyjnego również dostępne są do wglądu rodziców i uczniów w sekretariacie i bibliotekach szkolnych.

Zachęcamy rodziców i uczniów do korzystania z pomocy i porad pedagoga (gabinet nr 23) oraz  logopedy  (gabinet nr 5).