Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 1. Zajęcia dydaktyczne trwają od 4 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r.
 2. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza:
  I półrocze – od 4 września 2017 r. do 19 stycznia 2018 r.
  II półrocze – od 5 lutego 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.
 3. Zebrania z rodzicami: 14 września 2017 r., 9 listopada 2017 r., 19 stycznia 2018 r., 12 kwietnia 2018 r., 15 maja 2018 r.
 1. Terminy I półrocza:
Terminy Wydarzenie
4 września 2017 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
15 września 2017 r. Zebranie Rady Pedagogicznej
15 września 2017 r. Zebrania z rodzicami (wybory do Rad Rodziców)
30 września 2017 r. Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminu gimnazjalnego (język nowożytny)
8 listopada 2017 r. Zebranie z rodzicami dzieci wychowania przedszkolnego oraz ucz. kl.1-4
9 listopada 2017 r. Zebranie z rodzicami ucz. kl.5-7 i oddziałów gimnazjalnych
23 grudnia 2017 r.

31 grudnia 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna
16 stycznia 2018 r. Śródroczne klasyfikacyjne zebranie plenarne Rady Pedagogicznej
17 stycznia 2018 r. Zebrania z rodzicami dzieci wych. przedszkolnego oraz ucz. kl. 1-4
18 stycznia 2018 r. Zebrania z rodzicami ucz. kl. 5-7  i oddziałów gimnazjum. Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach gimnazjalnych kl. 3G
9 lutego 2018 r. Śródroczne podsumowujące zebranie plenarne Rady Pedagogicznej

 

 1. Terminy II półrocza

 

22 stycznia – 4 lutego 2018 r. Ferie zimowe
14 marca 2018 r. Zebrania z rodzicami dzieci wych. przedszkolnego oraz ucz. kl. 1-4
15 marca 2018 r. Zebrania z rodzicami ucz. kl. 5-7  i oddziałów gimnazjum (szkolenie z procedur egzaminu gimnazjalnego kl. 3G)
29 marca – 3 kwietnia 2018 r. Wiosenna przerwa świąteczna
12 kwietnia 2018 r. Zebranie z rodzicami
18 kwietnia 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.

20 kwietnia 2018 r.

Egzamin gimnazjalny (część humanistyczna)

Egzamin gimnazjalny (część matematyczno – przyrodnicza)

Egzamin gimnazjalny (język obcy nowożytny)

27 kwietnia 2018 r. Zebranie z rodzicami dzieci oddziału przedszkolnego 6-l.
9 maja 2018 r. Zebrania z rodzicami dzieci wych. przedszkolnego 3,4-l i 5-l oraz ucz. kl. 1-4  (poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych)
10 maja 2018 r. Zebrania z rodzicami ucz. kl. 5-7  i oddziałów gimnazjum (poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych)
19 czerwca 2018 r. Roczne klasyfikacyjne zebranie plenarne Rady Pedagogicznej
21 czerwca 2018 r. Zakończenie roku szkolnego (wychowanie przedszkolne)
22 czerwca 2018 r. Zakończenie roku szkolnego (szkoła podstawowa, oddziały gimnazjalne)
28 czerwca 2018 r. Podsumowujące roczne zebranie plenarne Rady Pedagogicznej

 

 1. Ferie letnie: od 23 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
 2. Propozycje dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

– 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)

– 2 maja 2018 r. (środa)

– 1 czerwca 2018 r. (piątek)

– 20, 21 czerwca 2018 r. (środa, czwartek)