Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze  w Szkole Podstawowej w Radziłowie  dzielą się na dwa półrocza:

I  półrocze: 3 września 2018 r. – 17 stycznia 2019 r.
II półrocze: 4 lutego 2018 r. – 21 czerwca 2019 r.

Lp. Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 3 września 2018 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

3. Ferie zimowe 21 stycznia 2019 r. – 3  lutego 2019 r.

Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

4. Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

5. Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym:

1. jęz. polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. jęz. angielski – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

w terminie dodatkowym:

1. jęz. polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00

2. matematyka – 4 czerwca 2019 r. 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00

3. jęz. angielski –5 czerwca 2019 r. 2019 r. (środa) – godz. 11:00

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

6. Egzamin gimnazjalny  w terminie głównym:

1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

§ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

§ z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

§ z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

§ z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

§ na poziomie podstawowym – godz. 9:00

§ na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

w terminie dodatkowym:

1. część humanistyczna – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

§ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

§ z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza – 4 czerwca 2019 r. (wtorek)

§ z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

§ z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa)

§ na poziomie podstawowym – godz. 9:00

§ na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.).

7. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 2 maja 2019 r. (czwartek),

19 czerwca 2019 r.  (środa,)

8. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

  Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).