Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju przybywa do Polski po raz osiemnasty. Z Groty Narodzenia Chrystusa w Betlejem skauci austriaccy przewożą Go do Katedry Wiedeńskiej skąd odbierają Go skauci z pobliskich krajów i przekazują swoim sąsiadom tak, by płomień otoczył całą Europę.
Przesłanie, które towarzyszy w tym roku wędrówce Światła brzmi: Betlejemskie Światło Pokoju – “Nieśmy płomień braterstwa”. W niedzielę 21 grudnia 2008 r. podczas Mszy Świętej o godz. 12.00 odbyło
się uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Harcerze ze szkoły podstawowej i gimnazjum przejęli światełko od Komendanta Hufca Biebrzańskiego w Grajewie pdh. Tomasza Dudzińskiego.Następnie przedstawili krótki montaż słowno – muzyczny poświęcony historii
Betlejemskiego Światła Pokoju i przesłaniu jakie kieruje do wszystkich ludzi. 22 grudnia harcerze wraz z opiekunem drużyny Bożenną Malinowską przekazywali płomień BSP mieszkańcom Radziłowa. Odwiedzili instytucje i zakłady pracy, życząc wszystkim pogodnych i radosnych Świat Bożego Narodzenia przepełnionych miłością i braterstwem.

Tekst: Bożenna Malinowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *