Bożenna Malinowska

Otwarci na kulturę

W ramach realizacji przez Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy projektu pt. „Otwarci na kulturę”, dofinansowanego przez Fundację PZU grupa uczniów uczestniczyła w warsztatach kulturalnych na temat :”Bitwa pod Grunwaldem w filmie i malarstwie” oraz „Wartości w życiu Małego Księcia”