Nasza szkoła znalazła się w grupie 91 placówek województwa podlaskiego, która uzyskała dofinansowanie w Rządowym Programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 “Aktywna tablica”. Pozyskane dofinansowanie w wysokości 35 tysięcy złotych przeznaczone zostanie na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii oraz oprogramowania, w tym: monitora interaktywnego, laptopa, tabletów, programów multimedialnych przeznaczonych do terapii uczniów. Z zakupionych pomocy korzystać będą wszystkie dzieci objęte pomocą logopedyczną oraz uczestnicy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, terapii pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych.

Pełna lista organów prowadzących i szkół, które uzyskały dofinansowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *