Godło

Gimnazjum w Radziłowie

Dziś jest: 22 sierpnia, wtorek. Imieniny: Zygfryda, Cezarego, Fabrycego, Marii

Polecamy: Galerie zdjęć · Księga Gości · Gmina Radziłów ·Testy ruchu drogowego · Zdjęcia klas · Kronika · Biblioteka · Dodaj artykuł · Sport · Absolwenci gimnazjum · Dokumenty · Słownik gwary uczniowskiej · e-grajewo· Gmina Radziłów na starej fotografii · Filmy
Jesteś: Strona główna» Cyfrowa Szkoła

Zmiany w serwisie Gimnazjum Radziłów: 30-07-2017     Twitter Youtube Facebook


Platforma e-learningowa
Znajdź nas na facebooku Znajdź nas na Twitterze

Valid HTML 4.01 Transitional

Cyfrowa Szkoła

Program "Aktywna edukacja" prowadzony jest w ramach projektu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach" współfinansowanego ze środków UE, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (lider programu) oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej (partner). Jego głównym celem jest poprawa nauczania i uczenia się uczniów uzyskana dzięki wykorzystaniu dostępnych w szkołach technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

CELE PROGRAMU

Szersze wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych w szkole, stanowi ambitną zmianę, która często wymaga wprowadzenia rozwiązań organizacyjnych i innych, niż dotychczasowe, sposobów organizacji lekcji i metod nauczania. Najważniejszą zmianą będzie wypracowanie przez nauczycieli nowych nawyków pracy z uczniami przy realizacji obowiązujących wymagań szczegółowych podstawy programowej przedmiotów ogólnokształcących. Rodzaj wprowadzanej zmiany w dużym stopniu zależeć będzie od przyjętych rozwiązań sprzętowych i wariantów oprogramowania, a także wybranej przez szkołę koncepcji wykorzystania sprzętu cyfrowego i już posiadanych przez nauczycieli umiejętności posługiwania się TIK.

Program wspiera proces zmian w sposób uwzględniający warunki i decyzje podejmowane indywidualnie przez same szkoły. Dyrektorzy i nauczyciele będą mogli wybrać interesujące dla nich doświadczenia z prezentowanych im przykładów dobrej praktyki wcześniej wypracowanych w innych programach. Program zakłada gotowość szkół i nauczycieli do dzielenia się nowymi praktykami. Istotnym założeniem programu jest stworzenie lokalnej sieci współpracy, która po zakończonym programie będzie pełnić rolę ośrodka wspierającego wszystkich nauczycieli zainteresowanych wprowadzaniem nowych praktyk.

W założeniu realizatorów, program "Aktywna edukacja" stanowić będzie pomost i przygotowanie do optymalnego wykorzystania sprzętu cyfrowego oraz racjonalnego zaplanowania modelu pozyskiwania takiego sprzętu w przyszłości - po to, by już "zarażeni" cyfryzacją nauczyciele umieli atrakcyjnie i skutecznie współpracować z uczniami i ze sobą.

(http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/news/aktywna-edukacja-201314)

Plan działania zespołu TIK

Jaki mamy cel pierwszy?

Nauczyciele, rodzice uczniowie znają założenia programu Aktywna Edukacja.

Po czym poznamy, że osiągnęliśmy cel?

Zapisy w dzienniku lekcyjnym (temat lekcji), protokół zebrania Rady Pedagogicznej (spotkanie otwierające).

Działania:

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Sposób monitorowania i oceny działań

Przekazanie informacji o możliwości przystąpienia do programu Aktywna Edukacja (wytypowanie koordynatorów przedmiotowych).

IX.

2013r.

dyrektor

Analiza protokołu Rady Pedagogicznej

Upublicznienie informacji o udziale szkoły w programie Aktywna Edukacja w środowisku lokalnym.

7.XI.

2013r.

dyrektor

Prezentacja multimedialna

Spotkanie Rady Pedagogicznej otwierające program.

02.I.

2014 r.

koordynatorzy

Analiza wypracowanych dokumentów

Zapoznanie uczniów z programem Aktywna Edukacja (godziny do dyspozycji wychowawcy).

13.I.

2014 r.

wychowawcy klas

Zapis tematów w dzienniku elektronicznym

Jaki mamy cel drugi?

Uczestnicy programu opracowują Kodeks TIK i wdrażają jego założenia.

Po czym poznamy, że osiągnęliśmy cel?

Opracowany i zrealizowany Kodeks TIK.

Działania:

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Sposób monitorowania i oceny działań

Opracowanie przez nauczycieli Kodeksu TIK.

02.I.

2014 r.

wszyscy nauczyciele

Opracowany Kodeks TIK

Uwzględnienie ewentualnych propozycji uczniów do Kodeksu TIK.

I.

2014 r.

wychowawcy

Zapis propozycji uczniów

Opracowanie ostatecznej wersji Kodeksu TIK.

I.

2014 r.

wszyscy nauczyciele

Wypracowany dokument


Zapoznanie rodziców z Kodeksem TIK.

I.

2014 r.

wychowawcy

Zapis w protokole zebrań z rodzicami


Jaki mamy cel trzeci?

Zwiększenie kompetencji nauczycieli oraz przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Po czym poznamy, że osiągnęliśmy cel?

Uzyskanie przez nauczycieli certyfikatów ECDL.

Wzrost metod TIK względem tradycyjnych metod nauczania.

Działania:

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Sposób monitorowania i oceny działań

Szkolenie nauczycieli ECDL.

XI.2013 –

I.2014r.

dyrektor

Certyfikaty szkolenia

Samoocena nauczycieli.

I i IV.

2014 r.

wszyscy nauczyciele

Analiza porównawcza

Wykorzystanie materiałów udostępnianych przez CEO.

XI.2013r.

V.2014r.

koordynatorzy

Bank dobrych praktyk TIK

Publikacja na stronie radzilow.net artykułów dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu.

I.

2014 r.

pedagog szkolny

Artykuły zamieszczone na stronie radzilow.net

Utworzenie na stronie radzilow.net zakładki Cyfrowa Szkoła.

I.

2014 r.

nauczyciel informatyki, koordynatorzy

Zakładka na stronie radzilow.net

Wdrażanie TIK na poszczególnych zajęciach.

I – V.

2014 r.

wszyscy nauczyciele

Platforma e-learningowa, scenariusze zajęć

Jak zamierzamy poprawić bezpieczeństwo uczniów w sieci?

 1. Uwzględnimy w tematyce godzin z wychowawcą tematy dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, zagrożeń i zjawiska cyberprzemocy
 2. Na zajęciach informatyki przedstawione zostaną aspekty dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa w sieci Internet
 3. Wprowadzimy zakaz podawania haseł, zapisywania ich i korzystania z opcji zapamiętywania haseł w komputerach dostępnych w pracowni szkolnej. Uczulimy ich na zagrożenia wynikające z tego typu praktyk na zajęciach z wykorzystaniem komputeró
 4. Nie będziemy udostępniać uczniom haseł dostępu do sieci Internet (dostępnego drogą bezprzewodową)
 5. Wykorzystamy w pracy programy filtrujące treści niepożądane
 6. Uczulimy uczniów na szanowanie innych użytkowników sieci i nieobrażanie siebie nawzajem podczas korzystania z komunikatorów, forów, portali społecznościowych
 7. Zaznajomimy społeczność szkolną z zasadami kodeksu TIK opracowanego przez nasz zespół

Jak zamierzamy zadbać o przestrzeganie prawa autorskiego w szkole?

 1. Korzystamy z plików audio/video, ale nie udostępniamy ich innym.
 2. Zapoznamy uczniów z pojęciem licencja oraz typami licencji w ramach Creative Commons (CC)
 3. Umożliwimy młodzieży dostępu do stron opisujących prawa autorskie
 4. Uczulimy młodzież na niebezpieczeństwo wykorzystywania w swoich pracach materiałów pochodzących z Internetu (teksty, zdjęcia, materiały audio/video) bez zgody ich autora.
 5. Będziemy umieszczać na szkolnej stronie zdjęcia z wycieczek klasowych i uroczystości szkolnych, tylko za zgodą osób na nich figurujących
 6. Będziemy instalować programy zakupione legalnie bądŸ na licencji freeware, GNU GPL

Ustalone zasady współpracy w szkole (zasady Kodeksu TIK).

 1. Regularne uczestnictwo w spotkaniach zespołu.
 2. Podział obowiązków.
 3. Podejmowanie odpowiedzialności za wykonywanie zadań oraz wspieranie się w ich realizacji przez wszystkich członków zespołu.
 4. Dzielenie się doświadczeniami z zespołem.
 5. Podejmowanie decyzji po wspólnej dyskusji.
 6. Tworzenie klimatu sprzyjającego budowaniu dobrych relacji.

 
Uwaga Ostrzeżenie:
Twoja przeglądarka nie pozwala na wykonywanie aktywnych skryptów Java. Nie wszystkie elementy będą funkcjonowały poprawnie.


Strona optymalizowana dla Mozilla Firefox 1280x1024x32
© 1999-2017 Gimnazjum w Radziłowie, 19-213 Radziłów, ul. Sportowa 1, tel. (86)273-60-14
wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody Webmastera zabronione.
Strona została wygenerowana w 0.12 s.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.