Godło

Gimnazjum w Radziłowie

Dziś jest: 22 lipca, sobota. Imieniny: Marii, Magdaleny, Bolesławy, Teofila

Polecamy: Galerie zdjęć · Księga Gości · Gmina Radziłów ·Testy ruchu drogowego · Zdjęcia klas · Kronika · Biblioteka · Dodaj artykuł · Sport · Absolwenci gimnazjum · Dokumenty · Słownik gwary uczniowskiej · e-grajewo· Gmina Radziłów na starej fotografii · Filmy
Jesteś: Strona główna» Publikacje nauczycieli»Scenariusz szkolenia Rady

Zmiany w serwisie Gimnazjum Radziłów: 18-07-2017     Twitter Youtube Facebook


Platforma e-learningowa
Znajdź nas na facebooku Znajdź nas na Twitterze

Valid HTML 4.01 Transitional

Scenariusz szkolenia Rady Pedagogicznej pt. "Jak zbudować plan pracy wychowawcy klasowego zgodnie z zasadą szkoły jako organizacji uczącej się"

opracowany na podstawie 16 godz. warsztatów szkoleniowych odbytych w dniach 25-26 października 2003 r.

Przedstawiono i przeprowadzono na posiedzeniu samokształceniowym Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Radziłowie w dniu 11.XII.2003 r.


Wersja WORD Wersja Word'a
IAkty prawne, w oparciu o które budujemy plan pracy wychowawcy klasowego.
1.Konstytucja RP
a)art. 72 (prawa dziecka).
2.Ustawa o systemie oświaty
a)rozdział I art. 1 (prawo do kształcenia, wspieranie wychowawcze rodziny)
b)rozdział I art. 4 (w dydaktyce, wychowaniu i opiece kierować się dobrem ucznia)
3.Karta Nauczyciela
a)rozdział II art. 6 (wspierać ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do podwyższania jego autorozwoju)
4.Podstawa programowa kształcenia ogólnego
IIDokumenty wewnętrzne szkoły (zał. Nr 1)
1.strategiczne: Statut, WSO, Regulaminy, Program wychowawczy szkoły, Program profilaktyki, Program rozwoju szkoły, System mierzenia jakości
2.trzyletnie: Szkolny zestaw programów nauczania, Szkolny plan nauczania
3.roczne: Plan pracy szkoły na dany rok szkolny, Plan mierzenia jakości na rok szkolny, inne harmonogramy, plany i załączniki. 
IIIWychowanie i jakość wychowania.
1.Praca w grupach polegająca na wpisywaniu skojarzeń do słowa wychowanie. Hasła należy wpisywać w taki sposób, by rozwiązaniem było słowo wychowanie napisane w pionie.

Wszechstronność
Przykłady
Proces
Zachowanie
Postawy
Wzorce
Tolerancja
Humanizm
Ideał
Wychowane

2.Jakość wychowania - definicje.
a)racjonalistyczne - Arystoteles (cechy przedmiotu), Crosby (zgodność z wymogami)
b)idealistyczne - Platon (jakość równa się wartość w użytkowaniu), Deming (zadowolenie klienta), Juran (jakość to zdatność do użycia lub zastosowania).
Schemat wychowania wg Deminga 
Planuj -› wykonaj -› badaj (mierz jakość) -› wdrażaj
Schemat Jurana
Stałe doskonalenie -› współpraca i rzeczywistość (prawo do błędu, zarządzanie informacją, otwartość na zmiany) -› myślenie systemowe.
IVJakość w szkole to:
1.akceptacja norm i wartości, zaangażowanie wszystkich do realizacji celów
2.praca zespołowa
3.pozytywne przywództwo w inicjowaniu i dokonywaniu udoskonaleń
4.stabilność kadry
5.doskonalenie kadry
6.praca nad starannie opracowanymi i realizowanymi programami
7.wysokie zaangażowanie rodziców
8.dążenie do utrwalania wartości
9.aktywność w wspieraniu szkół przez władze oświatowe.
VCzynniki wpływające na wychowanie (schemat ryby, głową której jest wychowanie, a ogonem - osobowość wychowanka, ości stanowią czynniki wpływające na wychowanie, min. 4, ości boczne zaś - składowe tych czynników) - praca w grupach.
Przykład. Ość główna - atmosfera wychowawcza, ości boczne to rodzina, szkoła, środowisko, instytucje oraz grupy rówieśnicze.
VIProcedury mierzenia jakości wychowania
1.diagnozowanie
2.monitorowanie
3.ewaluowanie
4.analiza dokumentów
5.pomiar dydaktyczny
6.samoocena nauczyciela, ucznia
7.hospitacja diagnozująca
8.statystyka
9.ankietowanie
Narzędzia mierzenia jakości:
- kwestionariusz ankiety
- dane statystyczne,
- kwestionariusz wywiadu,
- kwestionariusz rozmowy,
- dokumentacja klasowa,
- testy socjometryczne, 
- arkusze diagnostyczne.
VII Programowanie pracy wychowawcy
Etap edukacyjny -› cel -› sylwetka absolwenta (umiejętności kluczowe)
Umiejętności kluczowe:
1.Planowanie, organizowanie uczenia się.
2.Skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach.
3. Efektywne współdziałanie w zespole.
4.Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób. 
5.Posługiwanie się technologią informacyjną.
6.Odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie doświadczeń i nawyków.
7.Rozwijanie sprawności umysłowej.
8.Przyswajanie negocjacyjnych technik rozwiązywania problemów.

Plan pracy wychowawcy jako narzędzie (zasady tworzenia).
1.Dla każdej klasy tworzymy odrębny plan.
2.Budowę i treści przygotowujemy w oparciu o:
- sylwetkę absolwenta,
- Program wychowawczy i Program profilaktyki,
- Plan pracy szkoły na bieżący rok szkolny,
- Diagnozę sytuacji wychowawczej,
3.Tworzymy przejrzystą strukturę planu.
4.Dobieramy zadania do poziomu ucznia.
5.Stosujemy zasadę trafności i rzetelności.

VIIIBudowa planu wychowawcy
1.Badanie sytuacji wychowawczej
a)diagnoza - jak jest i dlaczego tak jest, relacje. Metody i techniki diagnozy to
-obserwacja, która jest celowa czyli zakładamy cel obserwacji np. czy jest przywódca bądź czy są osoby odrzucone; planowa przeprowadzona według planu; dokładna, obiektywna bez angażowania własnych doświadczeń;
b)wywiad np. na kwestionariuszu opracowanym przez zespół wychowawczy,
c)rozmowa,
d)eksperyment,
e)ankieta (jest to planowe zbieranie ilościowych informacji obrazujące co myślą inni, jakie zjawiska i sytuacje występują wśród badanych oraz jak zachowują się badani w różnych sytuacjach). Kwestionariusz ankiety zawiera wstęp, w którym dowiadujemy się czemu służy ankieta, do czego będą wykorzystane jej wyniki. Kwestionariusz pytań (pytania zamknięte, pytania otwarte - max 1, 2, pytania półotwarte, pytania z rangowaniem, pytania ze skalowaniem - zawsze, często, czasem, lub, zdecydowanie tak, zdecydowanie nie oraz pytania gdybym był Metryczka data i miejscowość. Standaryzacja - metoda krytycznego przyjaciela lub próbne wypełnienie.
f)techniki socjometryczne (technika Moreno, za pomocą której wyłaniamy lidera pytając z kim poszedłbyś do kina, z kim chciałbyś pracować w grupie)
g)technika zgadnij kto (kto jest dobrym organizatorem, plastykiem, muzykiem itd.)
h)plebiscyt życzliwości i niechęci
- bardzo lubię ++
- lubię, ale nie bardzo +
- obojętna 0
- nie lubię -
- bardzo nie lubię - - 
IX Konstrukcja planu pracy wychowawcy.
1.Krótki opis w formie wstępu zawierający charakterystykę oraz metody.
2.Cel główny - zbieżny z celami zawartymi w planie wychowawczym
a) cele szczegółowe - zadania do realizacji
3. Metody
4.Odpowiedzialni
5.Terminy
6.Kryteria sukcesu - przyjęty stopień wypełnienia standardu, określony umownie dla danego wskaźnika, zapewnia mierzalność standardu.
Zapoznanie uczniów, rodziców z planem odnotowane w protokole lub dzienniku.
7.Wdrożenie planu.
8.Monitorowanie i ewaluacja.
9.Wprowadzenie zmian.
Cel głównyCele szczegółowe MetodyOdpowiedzialni Kryteria sukcesu
     

Po realizacji planu określamy jego słabe i mocne strony. Słabe strony przenosimy do realizacji w latach następnych.
Ewaluacja - systematyczne gromadzenie, porządkowanie i ocena danych dotyczących dokumentów, działań i osób. Przeprowadzamy ją wg ustalonych kryteriów:
1.Przygotowanie ewaluacji
a) plan ewaluacji,
b) projekt ewaluacji,
2.Realizacja
a) zbieranie danych,
3.Podsumowanie
a) analiza danych
b) rekomendacje do dalszej pracy
c ) upowszechnienie wyników.

Opracował: Zdzisław Koniecko

Wersja do druku Wersja do druku

 
Uwaga Ostrzeżenie:
Twoja przeglądarka nie pozwala na wykonywanie aktywnych skryptów Java. Nie wszystkie elementy będą funkcjonowały poprawnie.


Strona optymalizowana dla Mozilla Firefox 1280x1024x32
© 1999-2017 Gimnazjum w Radziłowie, 19-213 Radziłów, ul. Sportowa 1, tel. (86)273-60-14
wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody Webmastera zabronione.
Strona została wygenerowana w 0.12 s.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.