Godło

Gimnazjum w Radziłowie

Dziś jest: 22 lipca, sobota. Imieniny: Marii, Magdaleny, Bolesławy, Teofila

Polecamy: Galerie zdjęć · Księga Gości · Gmina Radziłów ·Testy ruchu drogowego · Zdjęcia klas · Kronika · Biblioteka · Dodaj artykuł · Sport · Absolwenci gimnazjum · Dokumenty · Słownik gwary uczniowskiej · e-grajewo· Gmina Radziłów na starej fotografii · Filmy
Jesteś: Strona główna» Dokumenty»Zasady organizacji akcji

Zmiany w serwisie Gimnazjum Radziłów: 18-07-2017     Twitter Youtube Facebook


Platforma e-learningowa
Znajdź nas na facebooku Znajdź nas na Twitterze

Valid HTML 4.01 Transitional

Zasady organizacji akcji ewakuacyjnej w Gimnazjum w Radziłowie oraz zadania i obowiązki osób wyznaczonych do udziału w tej akcji


I Zadania ogólne

Uczeń, który zauważy pożar budynku szkolnego powinien natychmiast poinformować o tym któregoś z nauczycieli lub innych pracowników szkoły.
Pracownik, który zauważy pożar lub zostanie pierwszy powiadomiony o pożarze budynku szkolnego, powinien - powinien o ile to możliwe - podjąć próbę ugaszenia go w zarodku, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie zasad. Jeżeli ugaszenie ognia okaże się niemożliwe, należy natychmiast powiadomić dyrekcję szkoły.

II Ogłaszanie alarmu pożarowego

Alarm pożarowy ogłasza dyrektor szkoły, a w przypadku jego nieobecności, pracownik szkoły, który został pierwszy powiadomiony o grożącym niebezpieczeństwie.
Sygnały alarmowe:
- dzwonkiem elektrycznym: dźwięk ciągły trwający ok. 2-3 minut
- głosem: trzykrotnie powtarzana zapowiedź: Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm pożarowy
Następnie osoba zgłaszająca alarm powiadamia straż pożarną telefonicznie lub przez gońca.

III Zadania ogólne dla nauczycieli

W przypadku ogłoszenia alarmu pożarowego nauczyciele powinni:
 1. Przerwać zajęcia i zachować spokój.
 2. Polecić uczniom spakować przybory szkolne i przedmioty osobiste. Nauczyciel zabiera dziennik lekcyjny.
 3. Wysłać w wydzielone rejony uczniów, którym przydzielono zadania specjalne. Ich rzeczy zabierają pozostali uczniowie.
 4. Wyprowadzić uczniów dwójkami drogą ewakuacyjną w rejon ewakuacji. Przestrzegać, by wyjście uczniów z budynku szkolnego odbywało się sprawnie, krokiem marszowym, bez krzyków i hałasu.
  Nauczyciel opuszcza pomieszczenie jako ostatni, po upewnieniu się, że nie pozostał w nim żaden uczeń.
 5. Nauczyciele, którym nie przydzielono zadań specjalnych powinni pozostawać przy uczniach w rejonie ewakuacji i dbać o ich bezpieczeństwo.

IV Zadania ogólne dla uczniów

W przypadku ogłoszenia alarmu pożarowego uczniowie powinni:

 1. Zachować spokój (nie opuszczać swego miejsca bez pozwolenia, nie biec do drzwi i okien, nie hałasować).
 2. Wykonywać polecenia nauczyciela.
 3. Schować przybory szkolne do teczek.
 4. Ci, którym powierzono zadania specjalne, powinni udać się do wyznaczonych rejonów i zgłosić się do nauczycieli opiekunów drużyn.
 5. Pozostali uczniowie udają się drogą wskazaną przez nauczyciela na miejsce zbiórki poza budynkiem szkolnym i w spokoju oczekują na dalsze polecenia.

V Zasady ewakuacji

Stary budynek - piętro
Strona lewa - osoby przebywające w pomieszczeniach nr 24, 28, 29, 30, 31, 32 ewakuują się schodami na parter do wyjścia głównego przez szkołę podstawową, zaś strona prawa, tj. sale 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43 klatką schodową do drzwi bocznych na parterze szkoły podstawowej.
Nowy budynek
Piętro - osoby przebywające w salach nr 11, 12, 13, 14 ewakuują się klatką schodową do wyjścia głównego.
Parter - osoby z sal 1, 2, 3 i 4 ewakuują się klatką schodową do wyjścia głównego.
Sala gimnastyczna
Osoby przebywające na sali kierują się do wyjścia głównego sali gimnastycznej.

VI Rejon ewakuacji

Rejonem ewakuacji jest plac asfaltowe boisko szkolne (za salą gimnastyczną). W rejonie tym ustawiają się kolejno klasy opuszczające budynek szkolny.
UWAGA! Należy przestrzegać zasady, że drogi dojazdowe do szkoły i środek placu przed szkołą nie mogą być tarasowane, aby nie utrudniać akcji ratowniczej.

VII Zasady szczegółowe dla nauczycieli, uczniów i pracowników obsługi

 1. Dyrektor szkoły zabezpiecza pieczęcie szkoły i kieruje akcją ewakuacyjną oraz akcją ratowniczą do czasu przybycia straży pożarnej.
 2. Sekretarz szkoły przy pomocy uczniów: Artura Karwowskiego, Marcina Petkowskiego, Damiana Mroczkowskiego, Krystiana Tarnackiego, Michała Rogowskiego, Mateusza Burgrafa, ewakuuje dokumentację pracy szkoły, w tym przede wszystkim księgi ocen, arkusze ocen, dzienniki lekcyjne i księgi protokołów rady pedagogicznej.
 3. Uczniowie: Łukasz Mościcki, Tomasz Bielski, Radosław Śmiarowski, zgłaszają się do dyspozycji dyrektora szkoły w charakterze gońców.
 4. Woźny otwiera drzwi główne do budynku szkoły.
 5. Uczniowie: Piotr Chrzanowski, Hubert Czmielewski, Hubert Malinowski, Dariusz Godlewski, Karol Jurski, pod kierunkiem nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa (a w razie jego nieobecności pod kierunkiem opiekuna Koła PCK), tworzą punkt sanitarny. Po ogłoszeniu alarmu zabierają apteczkę i w razie potrzeby udzielają pierwszej pomocy.
 6. Nauczyciele: K. Dobrzycki, Z. Mroczkowski - po wyprowadzeniu uczniów w rejon ewakuacji - oraz pracownicy obsługi zgłaszają się do dyrektora szkoły w celu wzięcia udziału w akcji ratowniczej.

VIII Odwołanie alarmu

Alarm odwołuje kierujący akcją ratowniczą lub dyrektor szkoły.

IX Postanowienia końcowe

Zasady organizacji ewakuacji wchodzą w życie z dniem ogłoszenia i obowiązują wszystkich uczniów i pracowników szkoły.

Radziłów, dnia 15.IX.2011 r.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA
na wypadek pożaru

I Postępowanie na wypadek pożaru.

 1. Każdy, kto zauważy nawet najmniejszy pożar zobowiązany jest zachować bezwzględny spokój, nie dopuścić do powstania paniki i przystąpić do alarmowania:
  - osób znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie i narażonych na jego skutki - głosem : POŻAR - PALI SIĘ
  - Dyrektora
  - w razie konieczności alarmować:
  Straż Pożarna telefon 998
  Pogotowie Ratunkowe telefon 999
  Policja telefon 997
 2. Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną należy podać:
  - gdzie się pali dokładny adres
  - co się pali sala operacyjna, kotłownia itp.
  - czy jest zagrożone życie ludzi
  - swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego alarmujemy.
  UWAGA! Odłożyć słuchawkę dopiero po zatwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez dyżurnego straży.

II Do zadań pracowników szkoły należy:

 1. Rozpoznanie rozmiarów zagrożenia, przeprowadzenie ewakuacji.
 2. Ogłoszenie alarmu i w razie potrzeby wezwanie służb ratowniczych.
 3. Kierowanie ewakuacją osób przebywających w budynku. Pomoc w ewakuacji osobom starszym, dzieciom, inwalidom.
 4. Przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym.
 5. Wyłączyć dopływ prądu do pomieszczeń objętych pożarem.
 6. Nie otwierać bez potrzeby drzwi i okien do pomieszczeń objętych pożarem.
 7. Przekazanie niezbędnych informacji i kierowanie akcją dowódcy przybyłej jednostki straży pożarnej.

III Zadania i obowiązki osób przebywających w szkole

 1. Poinformować osoby i personel szkoły o powstałym zagrożeniu.
 2. Natychmiast opuścić zagrożone pomieszczenia najbliższą drogą ewakuacyjną.
 3. Udzielić pomocy w opuszczeniu budynku przez inne osoby.
 4. Pozostać do dyspozycji kierującego akcją.

Wersja do druku Wersja do druku

 
Uwaga Ostrzeżenie:
Twoja przeglądarka nie pozwala na wykonywanie aktywnych skryptów Java. Nie wszystkie elementy będą funkcjonowały poprawnie.


Strona optymalizowana dla Mozilla Firefox 1280x1024x32
© 1999-2017 Gimnazjum w Radziłowie, 19-213 Radziłów, ul. Sportowa 1, tel. (86)273-60-14
wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody Webmastera zabronione.
Strona została wygenerowana w 0.14 s.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.