16 listopada klasy siódme naszej szkoły część lekcji odbyły w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego

Zajęcia były podzielone na dwie części. W jednej uczniowie przypomnieli sobie budowę mikroskopu i zasady mikroskopowania wykorzystując preparaty trwałe. Następnie uczyli się samodzielnie wykonywać preparaty. Okazało się, że w wodzie z fosy otaczającej Twierdzę żyje wiele organizmów, które można obserwować pod mikroskopom. Zajęcia prowadził p. Bogdan Głowacki. W drugiej części zajęć p. Piotr Tałałaj naświetlił uczniom problem nadmiernego wykorzystywania zasobów środowiska i zaśmiecania naszej planety. Pan Piotr podzielił się także własnymi filmami przedstawiającymi zwierzęta występujące w parku. Ostatni film, który obejrzeli uczniowie dotyczył takiego prowadzenia ogrodu, aby było w nim miejsce dla ptaków i małych ssaków.

Opiekunami wycieczki były wychowawczynie klas VII p. Dorota Mroczkowska i p. Elżbieta Wróblewska.