XI Otwarte Mistrzostwa Radziłowa w Tenisie Stołowym

Urząd Gminy Radziłów oraz Komitet Organizacyjny XI Otwartych Mistrzostw Radziłowa w Tenisie Stołowym, serdecznie zapraszają do udziału w turnieju, który rozegrany zostanie 19 stycznia 2019 r. w sali gimnastycznej szkoły podstawowej.

Urząd Gminy Radziłów oraz Komitet Organizacyjny XI Otwartych Mistrzostw Radziłowa w Tenisie Stołowym, serdecznie zapraszają do udziału w turnieju, który rozegrany zostanie 19 stycznia 2019 r. w sali gimnastycznej szkoły podstawowej. Zapisy do rozgrywek będą prowadzone w godz. 10.00 – 10.30.

Kategorie rozgrywkowe:

 1. Szkoły podstawowe i Gimnazja (dziewczęta i chłopcy rozdzielnie)
 2. 17 – 49 lat
 3. 50 lat i starsi
 4. Open

Nagrody: medale w kategorii 1, puchary w kategoriach 2-4. O godz. 13.00 przewidziany jest posiłek regeneracyjny.

Ramowy regulamin XI Otwartych Mistrzostw w Tenisie Stołowym

Cel :

 1. Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku.
 2. Promocja Gminy Radziłów.
 3. Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach.
 4. Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych.
 5. Aktywne spędzanie czasu wolnego.

Organizator:

 1. Urząd Gminy w Radziłowie.
 2. Komitet Organizacyjny zawodów.

System rozgrywek:

 1. Pucharowy do dwóch porażek.
 2. Mecze do 2 zwycięskich setów (półfinały oraz mecz o miejsce II – do trzech wygranych setów).
 3. Mecze rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZTS.

Postanowienia końcowe:

 1. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy.
 2. Sprzęt sportowy zawodnicy zabezpieczają we własnym zakresie.
 3. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania regulaminów obiektu i zasad ustalonych przez organizatorów.
 4. Sprawy sporne wynikłe w czasie turnieju, rozstrzyga organizator.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni i na trybunach.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, zdarzenia zdrowotne będące wynikiem wysiłku fizycznego – dorosły zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
 7. Zawodnicy niepełnoletni zostaną wpisani na listę startową po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
 8. Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników – na koszt własny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *