Wywiadówka profilaktyczna dla rodziców uczniów kl. IV-VIII

Dnia  11.05.2021 r. odbyło się spotkanie on- line rodziców uczniów kl. IV- VIII z p. Elżbietą Powichrowską – dyrektorem Ośrodka Profilaktyki i Terapii „Etap” w Białymstoku.

Tematem spotkania było: „ Rozpoznawanie zagrożeń i zapobieganie niebezpiecznym zachowaniom dzieci i młodzieży”.  Pani terapeutka w sposób obrazowy, poparty wieloma przykładami z własnej praktyki zawodowej, dotyczącej pracy z dziećmi i młodzieżą z problemami emocjonalnymi, zagrożoną uzależnieniami bądź uzależnioną, przekazała rodzicom najważniejsze treści dotyczące:

  • przyczyn sięgania młodych ludzi po używki bądź przyczyn popadania w uzależnienia behawioralne (m. inn  siecioholizm, fonoholizm), stany depresyjne;
  • czynników chroniących dzieci i młodzież od zachowań ryzykownych tj. m.inn. poczucie własnej wartości, tożsamości, przynależności do grupy, dobrych relacji w rodzinie i grupie rówieśniczej;
  • sposobów dbania o zdrowie psychiczne naszych dzieci, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jakość kontaktów miedzy rodzicem a dzieckiem, wrażliwość i uważność na potrzeby emocjonalne dzieci i młodzieży;
  • form pomocy dla osób z problemami emocjonalnymi, zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych, bądź mających objawy depresyjne.

Specjaliści alarmują, iż trudny czas pandemii mógł wpłynąć negatywnie na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, stad też spotkania tego typu są teraz bardzo ważne i potrzebne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *