Wyniki I etapu rekrutacji

Zakończył się I etap rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Radziłowie oraz do I klasy Szkoły Podstawowej w Radziłowie. Listy zakwalifikowanych kandydatów wywieszone są na drzwiach wejściowych do przedszkola.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych po raz pierwszy do przedszkola proszeni są o złożenie w dniach 10.03.2021 – 19.03.2021 potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Wzór oświadczenia będzie dostępny na szkolnej stronie internetowej w zakładce uczeń/rekrutacja (Rekrutacja – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radziłowie (radzilow.net)) lub do odebrania przy wejściu do przedszkola lub bezpośrednio poniżej:

Potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego Publicznego Przedszkola w Radziłowie

Wypełnione i podpisane oświadczenia można przesłać mailem na adres spradzilow@poczta.onet.pl lub wrzucić do skrzynki pocztowej przy głównym wejściu do budynku szkoły.

Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 23 marca i potrwa do 30 marca 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *