Wycieczka uczniów do GCI w Radziłowie

Uczniowie korzystali ze sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu

W III edycji konkursu na tworzenie Gminnych Centrów Informacji do realizacji wyłoniony został projekt naszej gminy zatytułowany: “Zorganizowane Gminne Centrum Informacji ukierunkowane na codzienną obsługę mieszkańców gminy, w tym osób bezrobotnych w zakresie informacji o dostępnych miejscach pracy, pomocy prawnej i form szkolenia, obsługa uczniów i studentów, turystów, podmiotów gospodarczych oraz rolników w zakresie przystosowania produkcji do standardów Unii Europejskiej”.

Dnia 28.03.06r. uczestnicy Koła Europejskiego (27 osób) odbyli wycieczkę do GCI w Radziłowie, które skupia wokół siebie życie lokalnej społeczności naszej gminy.
Pracownicy GCI wyjaśnili jaką rolę spełnia wymieniona placówka. Uczniowie korzystali ze sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu. Dowiedzieli się, że mogą przychodzić na lekcje informatyki, uczyć się obsługi sprzętu komputerowego, skanera, ksera, fax-u, obsługi poczty elektronicznej, wyszukiwać potrzebne informacje w internecie.
GCI świadczy różnego rodzaju usługi dla rodziców z zakresu prawa pracy, poradnictwa zawodowego, podnoszenia kwalifikacji, wyszukiwania ofert telepracy. Oferowana jest także pomoc dla osób prowadzących działalność gospodarczą, przy wypełnianiu wniosków o rejestrację działalności. Świadczone są usługi biurowe (redagowanie i przepisywanie pism), laminowanie i bindowanie dokumentów, ksero, wysyłanie faxów.
Od marca 2005 roku placówka rozpoczęła współpracę z ARiMR w Grajewie, dzięki temu w marcu, kwietniu i maju udzielana była pomoc dla rolników ubiegających się o dopłaty bezpośrednie do gruntów ornych. Pomocy udzielali specjalnie wyszkoleni pracownicy ARiMR. Pomoc uzyskali również rolnicy, którzy składali wnioski o pomoc finansową na udzielanie i wspieranie gospodarstw niskotowarowych.
Uczniom udostępniona została również Gminna Kronika, której współtwórcą jest GCI, a także pierwszy numer gazetki “Wieści Radziłowskie”, w którym opisane było powstanie Gminnego Centrum Informacji, wymieniony sprzęt jakim dysponuje ośrodek, główne zadania realizowane przez GCI, rozpoczęte inwestycje w naszej gminie oraz organizowanie wypoczynku letniego dla mieszkańców gminy.

Uczniowie skorzystali również z gier przeznaczonych dla dzieci.
Z uśmiechem na twarzy i szeroką wiedzą uczniowie wrócili do szkoły.

foto: Mateusz Więcaszek

Bogumiła Brzostowska
Elżbieta Farfułowska