Wybory Opiekuna Samorządu Uczniowskiego

Do 17 września samorządy klasowe mogą zgłaszać kandydatów na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego

Dzisiaj zakończyły się wybory samorządów klasowych. Ruszyły równocześnie wybory opiekuna SU.

Rola i działania  Opiekuna SU:

  1. Opiekun SU dąży do jak najszerszej samodzielności i niezależności samorządu uczniowskiego.
  2. Rozpowszechnia wiedzę o możliwościach działania samorządu w szkole.
  3. Dba o to, aby uczniowie samodzielnie poszukiwali możliwości i alternatywnych rozwiązań.
  4. Wspiera merytorycznie w rozpoznawaniu potrzeb wszystkich uczniów, w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu samodzielnych decyzji.
  5. Motywuje do działań i podejmowania samodzielnych inicjatyw przez uczniów.
  6. Zachęca uczniów do bezpośrednich kontaktów z pozostałymi organami szkoły oraz instytucjami zewnętrznymi. Jest gotowy do pomocy w uzasadnionych przypadkach i tylko na prośbę uczniów.

(za: kuratorium.waw.pl)

 

Kandydatów można zgłaszać do 17 września. Opiekun SU wybrany zostanie spośród kandydatów w drodze głosowania. Prawo wyboru opiekuna zgodnie z obowiązującymi przepisami posiada samorząd uczniowski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *