Widowisko poświęcone ks. Jerzemu Popiełuszce

Uczniowie zaprezentowali widowisko słowno-muzyczne

20 października 2004 r. w związku z kolejną rocznicą męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki uczniowie należący do koła artystycznego pod kierunkiem p. Doroty Nerkowskiej zaprezentowali widowisko słowno- muzyczne pt. “JERZY POPIEŁUSZKO – MĘCZENNIK NASZYCH CZASÓW”. Scenariusz uroczystości opracowała p.Dorota Nerkowska- nauczyciel polskiego w Szkole Podstawowej.  Konsultacji muzycznej udzieliła p. Ewa Zielińska – nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej w Radziłowie.

W widowisku brali udział uczniowie:

R. Chrostowski klasa Va, Ł. Kozłowski klasa Va, K. Rutkowski klasa Va, M. Dąbrowski klasa Va, M. Szleszyński klasa Va, R. Karwowski klasa Va, A. Pawłowski klasa Va, P.Wiśniewska klasa Vb, N.Ekstowicz klasa Vb, E. Ekstowicz klasa Vb, M. Leszczewska klasa VIb, E. Szredzińska klasa VIb, A.Brzostowska klasa VIa, S.J.Borawska klasa VIa, W.Przestrzelska klasa VIa, M. Dąbrowska klasa VIb, M. Chrostowski klasa VIa, K.Dąbrowski klasa VIa, Ł.Chrzanowski VIa.

Uczniowie przedstawili życie księdza Jerzego Popiełuszki, działalność patriotyczną, okoliczności męczeńskiej śmierci oraz zasady moralne, wg których żył kapłan męczennik ks. Jerzy “..zło dobrem zwyciężał”.

Uroczystość uświetniła wizyta księdza kanonika Jana Grochowskiego proboszcza parafii p. w. św.Anny w Radziłowie. Po widowisku ogarnęła nas zaduma nad sensem i wartością życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *