Warsztaty na temat koalicji

Rozpoczęły się dwudniowe warsztaty na temat budowania koalicji lokalnych wokół problemów oświaty

6 grudnia 2005 r. w Białymstoku rozpoczęły się dwudniowe warsztaty na temat budowania koalicji lokalnych wokół problemów oświaty. Uczestnicy mieli okazję pracować nad strategią tworzenia koalicji na rzecz lokalnej oświaty. Warsztat stał się okazją do zintegrowania przedstawicieli szkoły, samorządu lokalnego i innych osób z otoczenia szkoły, zainteresowanych poprawą jej działania i zwiększaniem szans edukacyjnych dzieci wiejskich. W warsztacie uczestniczyli:

 1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radziłowie – mgr Teresa Dziekońska.
 2. Dyrektor Gimnazjum w Radziłowie – mgr Barbara Grądzka.
 3. Przewodnicząca Rady Gminy Radziłów – mgr Aneta Michałowska.

W trakcie zajęć wypracowano m.in. listy dodatkowych osób i instytucji, które powinny być reprezentowane w koalicji:

 1. Wójt Gminy
 2. Kierownik GOPS
 3. Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 4. Przewodniczący Komisji Społecznej i Budżetu
 5. Prezes SUR
 6. Dyrektorzy szkół z terenu
 7. Przedstawiciel Policji
 8. OSP
 9. Przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 10. Biblioteka
 11. Pracownik Biebrzańskiego Parku Narodowego
 12. Rada Rodziców
 13. Zespół nauczycieli ds. koalicji + dyrektorzy
 14.  Przedstawiciel Gazety Współczesnej i Kontaktów
 15. Mlekpol

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *